Bez kategorii

Home | Blog | Archive by Category "Bez kategorii"

Na czym polega służebność gruntowa?

Służebność gruntowa to jeden z rodzajów służebności, który ustanawiają przepisy Kodeksu cywilnego. Jest instrumentem prawnym, który ma umożliwiać poprawienie sytuacji właściciela nieruchomości, który nie może w pełni korzystać z przysługującego mu prawa własności. Służebność przejazdu czy przechodu przez sąsiednią nieruchomość […]

więcej

Jak wyliczyć wysokość alimentów?

Jak wyliczyć wysokość alimentów? Kwestia wysokości alimentów bywa sprawą sporną. Często zdarza się, że strony mają sprzeczne interesy – jednej zależy na tym, by kwota była jak najniższa, drugiej – wprost przeciwnie. Czy istnieje złoty środek? W przypadku alimentów nie […]

więcej

Co zrobić w momencie otrzymania spadku?

Co zrobić w momencie otrzymania spadku? Spadek jest słowem, które wielu z nas kojarzy się jedynie ze znaczącymi korzyściami majątkowymi. Jedni są wcześniej powiadomieni o tym, że zostaną spadkobiercami, a na innych ta wiadomość spada niespodziewanie. W każdym jednak przypadku […]

więcej

Kiedy i komu przysługuje skarga pauliańska?

Kiedy i komu przysługuje skarga pauliańska? Skarga pauliańska, będąca podstawowym narzędziem mającym na celu ochronę wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, została uregulowana w Tytule X Kodeksu cywilnego. Do wystąpienia z żądaniem uznania czynności prawnej za bezskuteczną względem siebie, może wystąpić […]

więcej

Jaką wybrać formę działalności gospodarczej?

Jaką wybrać formę działalności gospodarczej? Niejeden przedsiębiorca, zanim podjął się faktycznej organizacji własnej działalności gospodarczej, długo głowił się nad tym, na jaką jej formę się zdecydować, aby było to jak najbardziej korzystne posunięcie. Przedsiębiorstwo może bowiem posiadać różny charakter, w […]

więcej

Separacja a alimenty

Separacja a alimenty Rozwód jest wyjściem ostatecznym. Są pary, które de facto nie chcą ze sobą dłużej być, ale nie chcą też z różnych przyczyn (często religijnych) decydować się na rozwód. Małżonkowie, którzy nie zdecydują się na rozwód, mają jeszcze […]

więcej

Konsekwencje pozbawienia władzy rodzicielskiej

Konsekwencje pozbawienia władzy rodzicielskiej Dzieci pozostają – aż do ukończenia osiemnastego roku życia – pod władzą rodzicielską sprawowaną przez ojca i matkę. Są jednak sytuacje, w których rodzice – albo oboje, albo jedno z nich – mogą zostać tej władzy […]

więcej

Odrzucenie spadku a zrzeczenie się dziedziczenia – czym się różnią?

Odrzucenie spadku a zrzeczenie się dziedziczenia – czym się różnią? Otrzymanie spadku może być finansowym wsparciem, ale może też okazać się przyczyną kłopotów. Czy można ich uniknąć, a jeśli tak, to w jaki sposób? Odrzucenie spadku i przyjęcie go z […]

więcej

Co to jest klauzula wykonalności?

Co to jest klauzula wykonalności? Bardzo często zdarza się, że wierzyciel mimo korzystnego rozstrzygnięcia sądu, nie jest w stanie skutecznie odzyskać od dłużnika swoich należności. W takim przypadku niezbędne staje się podjęcie odpowiednich kroków prawnych, które zobowiążą dłużnika do zachowania […]

więcej

Na czym polega wyrok w zawieszeniu?

Na czym polega wyrok w zawieszeniu? Wyrok w zawieszeniu, a dokładnie warunkowe zawieszenie wykonania kary to przewidziane w prawie karnym działanie, które polega na wstrzymaniu wydanej represji na ściśle określony okres czasu. Bardzo istotną sprawą jest tu sposób zachowania skazanego, […]

więcej