Porady Prawne

Home | Blog | Archive by Category "Porady Prawne"

Porady prawne w Lublinie

Kluczowym elementem naszej działalności, tuż obok zadań związanych z bieżącą obsługą prawną firm oraz reprezentacją w postępowaniach sądowych, jest udzielanie profesjonalnych i skutecznych porad prawnych. Wszystkim zainteresowanym uzyskaniem pomocy prawnej w naszej kancelarii, przedstawiamy podstawowe reguły, którymi kierujemy się podczas jej udzielania. By ułatwić Państwu rozwiązanie problemu, przedstawiamy tematy, w zakresie których najczęściej udzielamy porady prawnej, a także odpowiedzi na podstawowe pytania z różnych dziedzin prawa, które zadają nasi Klienci.

Prosimy pamiętać, że omówione poniżej zagadnienia mają charakter jedynie informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada prawna, udzielana indywidualnie Klientowi na spotkaniu z adwokatem, za której treść odpowiadamy cywilnie. Każda sprawa, z którą się spotykamy jest inna, ma swoją specyfikę, dlatego nasi adwokaci podchodzą do wszystkich zagadnień indywidualnie i ze świeżym spojrzeniem, nawet jeśli dotyczą zbliżonych kwestii. Tylko po szczegółowej rozmowie i poznaniu wszelkich okoliczności sprawy adwokat jest w stanie udzielić fachowej pomocy prawnej na jakikolwiek temat.

Obsługa prawna w Kancelarii Łukasza Kazarena w Lublinie

Mając na uwadze powyższe informacje, polecamy Państwu bezpośredni kontakt z naszą Kancelarią, mieszczącą się w Lublinie przy ul. Marii Skłodowskiej 46/1. Uzyskacie tam Państwo achowe, indywidualne oraz rzetelne porady prawne od dobrych i wyspecjalizowanych w danej dziedzinie prawników. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z Państwem będziemy w stanie lepiej apoznać się ze specyfiką konkretnej sprawy oraz bardziej precyzyjnie określić stojące przed nami zadania. Nasza Kancelaria działa w Lublinie i okolicach, a porady prawne, których udzielamy najczęściej dotyczą takich zagadnień jak: odszkodowania powypadkowe, rozwody, sprawy rodzinne spadkowe, tematy związane z nieruchomościami i ich obrotem. Z przyjemnością udzielamy także pomocy w innych dziedzinach prawa, takich jak prawo karne czy prawo gospodarczo–handlowe.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi dla Państwa odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny?

Dostarczanie środków utrzymania to cel, jaki ma przed sobą obowiązek alimentacyjny. Może wynikać nie tylko z pokrewieństwa, ale także z więzów prawnych. W przypadku przepisów prawa, które obowiązują w naszym kraju, najczęściej obowiązek alimentacyjny wynika z więzów pokrewieństwa. O tym, […]

więcej

Czy można podnająć wynajmowane mieszkanie?

Osób, które w naszym kraju wynajmują mieszkania jest mnóstwo. Mimo to, w związku z wynajmem mieszkań jest niemało wątpliwości. Najemcy nie do końca wiedzą, co im wolno, a czego absolutnie nie mogą robić w wynajmowanym mieszkaniu. Jedno z częściej zadawanych […]

więcej

Jak zasiedzieć nieruchomość?

Nieruchomość można zasiedzieć po 20 latach nieprzerwanego posiadania, jeżeli jest się posiadaczem, w dobrej wierze lub w po 30 latach nieprzerwanego posiadania w złej wierze. Z dobrą wiarą mamy do czynienia w sytuacji, gdy nie wiedzieliśmy, że nie jesteśmy właścicielami […]

więcej

Kiedy możliwe jest ustanowienie służebności drogi koniecznej?

Szybki rozwój budownictwa mieszkaniowego – w szczególności w najbliższych okolicach miast – coraz częściej doprowadza do sytuacji, w których nieruchomości zostają pozbawione w zupełności dojazdu, bądź dojazd ten staje się w dużej mierze utrudniony.Właściciele działek, które są pozbawione odpowiedniego dostępu […]

więcej

Czym różni się rozwód z orzekaniem o winie od rozwodu bez orzekania o winie?

Jednym z podstawowych zagadnień związanych z problematyką rozwodów jest orzekanie o winie za rozkład pożycia. Podstawowym przepisem w tym zakresie jest art. 57 k.r.o., który nadaje sądowi uprawnienie do orzekania, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Kodeks […]

więcej

Kto i na jak długo może zatrzymać osobę podejrzaną?

Polski kodeks postępowania karnego przewiduje kilka przypadków, w których możliwe jest zatrzymanie osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa. Pierwszym, podstawowym rodzajem zatrzymania jest ujęcie obywatelskie, przewidziane w art. 243 k.p.k.. Każdy ma prawo ująć osobę złapaną na „gorącym uczynku” lub bezpośrednio […]

więcej

Przestępstwo fałszowania oznaczeń produktów.

Kilka uwag na temat przestępstwa z art. 306 kk. Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997 r. wprowadził w rozdziale XXXVI przestępstwo fałszowania oznaczeń produktu. Jest to rozwiązaniem nowe w polskim prawie karnym. Nie przewidywał go ani kodeks karny z […]

więcej

Przestępstwo porwania dla okupu.

Porwanie dla okupu (art. 252 k.k.) – zagadnienia wybrane, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zbiegu przepisów. Wzięcie lub przetrzymywanie zakładnika, czyli czyn określony w art. 252 kk jest przestępstwem nie znanym kodeksowi karnemu z 1969 r. Wprowadzenie powyższego przepisu powiązane jest […]

więcej

Jaka jest różnica między umową zlecenia, a umową o dzieło?

Zarówno umowa zlecenia, jak i umowa o dzieło to podstawowe rodzaje umów, znajdujące swoje uregulowanie w kodeksie cywilnym. Definicję pierwszej z nich znajdziemy w art. 734 § 1 k.c.- przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności […]

więcej

Co należy wiedzieć przy podziale majątku wspólnego między małżonkami?

W momencie zawarcia małżeństwa, z mocy ustawy, pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Obejmuje ona wszelkie przedmioty majątkowe, nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Na poczet majątku wspólnego wliczane są w szczególności: pobrane wynagrodzenie […]

więcej