Co to jest błąd co do faktu?

 

Podejmując próbę wytłumaczenia tego, czym jest występujące w prawie karnym oraz cywilnym pojęcie błędu co do faktu, należałoby najpierw uściślić czym właściwie jest sam błąd. Otóż, definicja mówi, że jest to swego rodzaju rozbieżność pomiędzy stanem faktycznym/rzeczywistością, a wyobrażeniem, czy też wizją sprawcy. Można powiedzieć, że błąd co do faktu ( inaczej błąd co do znamienia czynu zabronionego) jest najbardziej skomplikowanym rodzajem błędu, spośród tych, które można wyróżnić w prawie karnym.

W prawie karnym, błąd co do faktu można sklasyfikować jako jedną z okoliczności, które wyłączają winę osoby oskarżonej o dany czyn, natomiast w prawie cywilnym jest to tak zwana wada oświadczenia woli, która stwarza sposobność do uchylenia się od skutków owej wady. Chcąc wyjaśnić ten przypadek nieco bardziej obrazowo, można nakreślić następujące, przykładowe zależności: jeden człowiek przekazuje drugiemu poufne informacje biorąc go za kogoś, kto jest powołany do posiadania danej wiedzy, tymczasem w rzeczywistości ta osoba jest szpiegiem. Błąd dotyczy w tym przypadku szpiegostwa, które ma istotne znaczenie dla przestępstwa.

Oprócz błędu co do faktu, można wyróżnić także inne rodzaje błędów, takie jak: błąd co do bezprawności czynu, błąd co do kontratypu, czy błąd co do społecznej szkodliwości czynu.