Co to jest immisja i jakie może mieć skutki prawne?

 

 

Nie każde sąsiedztwo okazuje się być przyjazne. Czasem bywa mocno uciążliwe. To właśnie w kontekście uciążliwego sąsiedztwa można mówić o immisji.

 

Co można rozumieć pod pojęciem immisja?

 

Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego właściciel nieruchomości ma z niej korzystać w taki sposób, aby nie zakłócać ponad miarę korzystania z nieruchomości sąsiedniej. Immisją można więc nazwać wszelkie działania właściciela nieruchomości, których skutki odczuwa właściciel nieruchomości sąsiedniej. Immisji nie da się w wielu przypadkach ustalić w sposób obiektywny. Dla jednych szkodliwą immisją może być prowadzona głośniej rozmowa, dla innych będzie to wydobywający się z komina uciążliwy dym. Niektóre immisje są więc w świetle prawa dopuszczalne, inne są zabronione.

 

Rodzaje immisji

 

Wyróżnia się przede wszystkim:

  • - immisję bezpośrednią;
  • - immisję pośrednią.
  •  

Przykładem immisji bezpośredniej jest porzucenie przez właściciela nieruchomości nieczystości na nieruchomości z nią sąsiadującej. Immisje bezpośrednie to także takie działania, które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z nieruchomości sąsiednich. Immisja pośrednia to na przykład utrudniające wypoczynek dźwięki, które dobiegają od sąsiada.

 

 

Immisję pośrednią można podzielić na materialną i niematerialną. Z immisją niematerialną mamy do czynienia w sytuacji, kiedy działania sąsiada wpływają niekorzystnie na odczucia właściciela sąsiadującej nieruchomości. Przykładem są spotkania osób w sąsiednim lokalu, które nadużywają alkoholu lub zażywają substancje odurzające. Za immisje niematerialne można uznać także hałasy w godzinach nocnych, a nawet cień, które rzucają drzewa posadzone na działce sąsiedniej.

 

Immisje zostały podzielone także na pozytywne i negatywne. Te pierwsze to zasłanianie światła przez rosnące na sąsiadującej działce drzewa, negatywne zaś to emitowanie przykrych zapachów lub hałasów. Bardzo często immisje są powodem sąsiedzkich konfliktów.

 

Czy istnieje możliwość wystąpienia o zaprzestanie immisji?

 

Osoby, których prawa zostały naruszone na skutek niedozwolonej immisji przez sąsiada, mogą zwrócić się z żądaniem o zaprzestanie działań, które utrudniają korzystanie z nieruchomości. Z żądaniem tym można wystąpić na mocy artykułu 144 Kodeksu postępowaniu cywilnego. Jeżeli immisja powoduje wystąpienie szkody, to właściciel nieruchomości, którą na skutek immisji poniósł szkodę, ma prawo domagać się odszkodowania. Z roszczeniem o zaprzestanie immisji może wystąpić tylko osoba, która ma tytuł prawny do nieruchomości, czyli jest jej właścicielem.

 

Właściciele nieruchomości, których sąsiedzi dopuszczają się immisji, mogą dochodzić swoich praw w sądzie. Warto mieć to na uwadze, kiedy kolejny raz postanowimy ustąpić uciążliwemu sąsiadowi.