Co to jest klauzula wykonalności?

 

 

Bardzo często zdarza się, że wierzyciel mimo korzystnego rozstrzygnięcia sądu, nie jest w stanie skutecznie odzyskać od dłużnika swoich należności. W takim przypadku niezbędne staje się podjęcie odpowiednich kroków prawnych, które zobowiążą dłużnika do zachowania się w sposób zgodny z treścią wyroku. Jednym z nich jest nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności, czyli sądowego stwierdzenia, że uzyskany wcześniej tytuł egzekucyjny, spełniając wszelkie aspekty prawne, stanowi niewątpliwą podstawę do wszczęcia egzekucji.

Co do zasady, klauzulę wykonalności nadaje się na wniosek wierzyciela lub z urzędu. Z kolei o samym jej nadaniu orzeka sąd pierwszej instancji, w którym dana sprawa się toczy lub sąd drugiej instancji, o ile akta sprawy wciąż się w nim znajdują. Dodatkowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, klauzulę wykonalności sąd powinien nadać bezzwłocznie, jednak w terminie nie przekraczającym 3 dni od daty złożenia wniosku.

Składając do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności należy pamiętać, aby dokładnie opisywał on tytuł egzekucyjny, któremu w przyszłości ma zostać nadana rzeczona klauzula. Natomiast, jeśli mamy do czynienia z wyrokiem sądu, wystarczy wskazać sygnaturę danej sprawy, jednocześnie oświadczając, iż wnioskuje się o wydanie, na podstawie akt sprawy, odpowiedniego odpisu tegoż wyroku ze stwierdzeniem jego wykonalności.