Co to jest zatarcie skazania?

 

Mianem zatarcia skazania określa się instytucję prawa karnego, która skutkuje tym, że skazanie za dane przestępstwo zostaje uznane za nieaktualne, a więc takie, które w ogóle nie miało miejsca. W żargonie prawniczym używa się tutaj określenia „niebyłe”. Polski Kodeks karny pochodzący z 1997 roku mówi, że zatarcie skazania może nastąpić jedynie z mocy prawa lub też na wniosek skazanego.

 

To właśnie na podstawie zatarcia skazania osoby karane mogą powrócić do społeczeństwa. Jest to więc poniekąd istotne narzędzie resocjalizacyjne, które ułatwia skazanemu integrację ze społecznością. Dzięki instytucji zatarcia skazania dokonuje się usunięcia jego karnej karty z Krajowego Rejestru Karnego, co skutkuje tym, iż dana jednostka może od tej chwili figurować jako nigdy niekarana.

 

Należy jednak podkreślić, że we współczesnych czasach takie zatarcie z roku na rok staje się instytucją coraz mnie respektowaną, wręcz powoli obumiera. Wszystko dlatego, że ludzie pracujący w zawodach wymagających zaufania publicznego są zobowiązani do zachowania całkowitej nieskazitelności. Tym samym, figurowanie w policyjnych, czy karnych rejestrach – nawet jeżeli unieważnione – automatycznie dyskwalifikuje do pełnienia danej, zaufanej funkcji.