Co zrobić w momencie otrzymania spadku?

 

Spadek jest słowem, które wielu z nas kojarzy się jedynie ze znaczącymi korzyściami majątkowymi. Jedni są wcześniej powiadomieni o tym, że zostaną spadkobiercami, a na innych ta wiadomość spada niespodziewanie.
W każdym jednak przypadku dziedziczenie tego, co zostało zapisane wiąże się z wieloma formalnościami, ale też kosztami wynikającymi z konieczności uiszczenia podatku od spadku, czy też przeprowadzenia stosownego postępowania dochodzącego nabycia majątku. Bywa i tak, że spadkobiercy zamiast pieniędzy dziedziczą długi zmarłych. Niemniej jednak, w każdej z wymienionych sytuacji warto posiadać wiedzę oraz świadomość tego, co należy zrobić w chwili otrzymania spadku. Zasadniczą sprawą podczas dziedziczenia jest to, że potencjalny spadkobierca posiada prawo zarówno do przyjęcia, jak i odrzucenia tego, co zostało mu zapisane. Istotne jest jednak, aby zrobić to w odpowiednim czasie. Zgodnie z prawem, spadkobierca ma pół roku (od momentu, w którym dowiedział się o tym, że został wyznaczony do dziedziczenia) na oficjalne wydanie oświadczenia, w którym zawrze swoje stanowisko w sprawie. Procedura ta odbywa się przez sądem, bądź też przed notariuszem. Jak łatwo się domyślić, odrzucenie spadku następuje niemal zawsze wtedy, kiedy spadek składa się z długów.
W odwrotnej sytuacji, czyli w przypadku przyjęcia spadku, rozpoczynają się kolejne czynności związane z dziedziczeniem, między innymi ogłoszenie testamentu, czy też wydanie przez sąd specjalnego postanowienia stwierdzającego nabycie spadku przez spadkobiercę.