Czy alimenty wlicza się do dochodu?

 

W myśl prawa podatkowego alimenty są przychodem z innych źródeł. Alimenty zasądzone lub opłacane dobrowolnie - bez wyroku sądu, na dziecko w wieku nie przekraczającym dwudziestu pięciu lat nie podlegają jednak opodatkowaniu - niezależnie od ich kwoty. Reguluje to art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o PIT. Zgodnie z nią, nie obciążone podatkiem są także świadczenia alimentacyjne dziecka (w tym przypadku - niezależnie od jego wieku), jeżeli przysługuje mu jednocześnie zasiłek pielęgnacyjny lub renta socjalna. Dorośli, w przypadku pobierania alimentów, już jednak muszą odprowadzić od niego podatek - chyba że miesięcznie kwota nie przekracza 700 złotych. W przypadku, gdy wypłata alimentów następuje z góry i jest skumulowana, podatek płaci się także uwzględniając kwotę miesięczną, a nie całą sumę. Warto też pamiętać, że jeżeli świadczenia alimentacyjne dla dorosłych opłacane są dobrowolnie, są przysporzeniem majątkowym, czyli przychodem podatkowym - także wtedy, gdy ich kwota jest niższa od 700 zł. Podatku dochodowego nie trzeba natomiast odprowadzać za świadczenia uzyskiwane z funduszu alimentacyjnego. Pieniądze takie, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, otrzymuje się, gdy egzekucja alimentów staje się bezskuteczna.