BLOG

Home | Blog | Porady Prawne | Czy można podnająć wynajmowane mieszkanie?
  • Lipiec 30, 2019
  • By
  • Comments 0

Osób, które w naszym kraju wynajmują mieszkania jest mnóstwo. Mimo to, w związku z wynajmem mieszkań jest niemało wątpliwości. Najemcy nie do końca wiedzą, co im wolno, a czego absolutnie nie mogą robić w wynajmowanym mieszkaniu. Jedno z częściej zadawanych pytań dotyczy tego, czy najemca ma prawo podnająć mieszkanie, które wynajmuje.

Podnajem mieszkania a zapisy w umowie

Kwestie podnajmowania mieszkania bardzo jasno regulują przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów. W artykule 11. w ustępie 2. punkt 3. precyzyjnie określono, że najemca ma prawo podnająć mieszkanie, które wynajmuje tylko pod warunkiem, że zgodzi się na to właściciel nieruchomości. Osoby, które zdecydowały się na wynajęcie samodzielnego mieszkania i zamierzają je podnajmować innym osobom, mogą to zrobić za zgodą właściciela mieszkania, a ustalenia te powinny zostać zapisane w umowie. Zgody właściciela mieszkania wymaga nie tylko podnajmowanie całego mieszkania, ale nawet poszczególnych pomieszczeń. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów właściciel mieszkania powinien wyrazić zgodę na podnajem na piśmie. To jednak tylko teoria, najczęściej taka zgoda wyrażana jest w dowolnej formie. Z reguły jest to zgoda wyrażona ustnie.

Jakie konsekwencje może ponieść najemca podnajmujący mieszkanie?

Wspomniany artykuł 11. ustawy o ochronie praw lokatorów bardzo wyraźnie mówi, że jeśli najemca podnajmuje mieszkanie bez zgody wynajmującego, to ten ma pełne prawo wypowiedzieć mu umowę najmu. Oczywiście wypowiedzenie umowy najmu musi odbyć się z zachowaniem odpowiednich terminów. W tym przypadku termin wypowiedzenia umowy wynosi jeden miesiąc. Termin wypowiedzenia liczy się od ostatniego dnia miesiąca, w którym zostało ono złożone.

Co powinna zawierać umowa o podnajem?

Jeśli zawarta umowa najmu zezwala na podnajem lokalu, warto oczywiście zawrzeć umowę podnajmu. Zawierając taką umową, należy pamiętać, aby znalazł się w niej zapis mówiący o tym, że podstawą umowy podnajmu jest umowa wynajmu. Pożądane jest również zamieszczenie w niej zapisu, że podnajem odbywa się za zgodą najemcy. W celu uniknięcia w przyszłości ewentualnych problemów, na umowie dotyczącej podnajmu lokalu powinny znaleźć się podpisy najemcy, wynajmującego i podnajemcy.

Podnajęcie mieszkania jest możliwe, ale wymaga to uzyskania zgody od właściciela mieszkania. Zgoda na podnajem może zostać udzielona w dowolny sposób, ale zaleca się sporządzenie umowy na piśmie. Warto także sporządzić umowę podnajmu, na które znajdą się podpisy wszystkich zainteresowanych stron. W przypadku, gdy najemca nie ma zgody wynajmującego na podnajem, musi liczyć się z wypowiedzeniem mu umowy najmu.

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie prawa nieruchomości? Skontaktuj się z nami: http://kazarenadwokat.pl/porady-prawne.

Tags:

,