Czy na sali sądowej mogą być obecne media?

 

Możliwość uczestniczenia osób trzecich w postępowaniu sądowym jest wynikiem podstawowych zasad i gwarancji konstytucyjnych. W związku z tym na sali sądowej w trakcie rozprawy mogą być obecne osoby nieuzbrojone i pełnoletnie, chyba że przewodniczący wyrazi zgodę na udział małoletnich lub osób zobowiązanych do noszenia broni. Dodatkowo jeżeli nie została ograniczona jawność danej rozprawy, na sali sądowej mogą się również znajdować przedstawiciele prasy, radia, filmu i telewizji. Mają oni przy tym prawo do utrwalania dźwięku i obrazu z przebiegu rozprawy.

Obecność mediów na sali sądowej wymaga wcześniejszej zgody i zezwolenia Sądu. Przyznane postanowienie, zezwalające na rejestrację obrazu lub dźwięku, bardzo często określa również specjalne warunki, pod którymi dopuszczalne jest nagrywanie konkretnej rozprawy. Ze względu na interes społeczny, utrudnienia w prowadzeniu rozprawy lub dobro uczestnika postępowania, Sąd może także odmówić udzielenia przyzwolenia na rejestrację. Nie może on jednak w żaden sposób ingerować w gotową treść przyszłych publikacji i materiałów dotyczących przebiegu danej rozprawy.

W dzisiejszych czasach przedstawiciele mediów są obecni na sali sądowej przede wszystkim wówczas, gdy przed sądem toczy się sprawa interesująca opinię publiczną oraz wzbudzająca liczne kontrowersje. Rejestracja postępowania sądowego jest również możliwa, gdy przemawia za tym uzasadniony interes społeczny, a dokonywanie czynności związanych z nagrywaniem nie będzie utrudniało prowadzenia rozprawy.