Czym jest apelacja od wyroku?

 

W przypadku postępowania sądowego niezwykle często zdarza się, iż jedna ze stron nie jest zadowolona z ostatecznego wyroku. Co w takiej sytuacji można zrobić? Wyjściem jest oczywiście apelacja do wyroku.

W ujęciu encyklopedycznym jest to forma odwołania się od wyroku, który został ogłoszony na naszą niekorzyść. Pamiętać należy o tym, iż w polskim prawie apelacja może zostać uruchomiona jedynie po wyroku pierwszej instancji. Odwołanie odnosi się więc do sądu drugiej instancji.

Jeżeli więc werdykt został ogłoszony przez sąd rejonowy, nasza apelacja zostanie wysłana do sądu okręgowego. Jeżeli jednak to ta druga jednostka wyda wyrok, zgłosić musimy się do sądu apelacyjnego.

Bardzo ważną kwestią jest konieczność kierowania apelacji na piśmie, najpóźniej dwa tygodnie po ogłoszeniu wyroku. Jaki jednak jest jej skutek? Jeżeli zostaną spełnione wszelkie kryteria formalne, nasza sprawa rozpatrywana jest po raz kolejny. Tym razem jednak uwzględniane są wszelkie nowe przesłanki i fakty zawarte w apelacji. Jeżeli jednak sąd nie zmieni swojej decyzji, wyrok zyskuje miano prawomocnego.

Podstawową rolą tego typu wniosku jest funkcja kontrolna. Ma on więc redukować sytuacje, w których wszelkiego rodzaju wyroki są ogłaszane w sposób nieprawidłowy bądź też czujemy się pokrzywdzeni ostatecznym uzasadnieniem decyzji sądu.