Czym jest dozwolony użytek osobisty?

 

O dozwolonym użytku osobistym mowa jest w przepisach zawartych w prawie autorskim. Zapis ten określa sposób korzystania z utworów stanowiących własność osoby trzeciej, wraz z wynikającymi z tego tytułu ograniczeniami. Pozwala on na wykorzystywanie danego utworu (już rozpowszechnionego oraz objętego ochroną) do własnych potrzeb, w dodatku bez konieczności uzyskania na to zgody ze strony samego autora. W ramach dowolnego użytku osobistego przysługuje nam również prawo do tego, by wspomnianym utworem „dzielić się” z rodziną, czy ze znajomymi.

Przykładowym zjawiskiem korzystania z przywileju dozwolonego użytku osobistego jest sytuacja pobierania ze strony WWW pliku z muzyką, ewentualnie skserowanie książki znajomemu, bądź też pożyczenie jej przyjacielowi. Powyższe odniesienia pozwalają wnioskować o tym, że dozwolony użytek osobisty działa niezależnie od formy (postaci) utworu, a więc nie jest ważne czy mamy do czynienia z plikiem cyfrowym, czy też z rzeczywistym, fizycznym egzemplarzem danego tekstu. Istotne jednak, aby rozpowszechnienie utworów ograniczało się jedynie do najbliższego otoczenia użytkownika.

Podsumowując wyjaśnienia na temat tego czym jest dozwolony użytek osobisty, można stwierdzić, iż jest to swoboda użytkownika w zakresie korzystania z czyjegoś utworu, przy czym swobody nie należy tu mylić z samowolą.