Czym jest opieka naprzemienna?

 

Rozwód jest wydarzeniem bardzo traumatycznym nie tylko dla rozwodzących się małżonków, ale przede wszystkim dla ich dzieci. Pozostaje bowiem do uregulowania kwestia, komu powierzyć opiekę nad pociechami. Najczęściej opieka nad pociechami powierzana jest jednemu z rodziców - w Polsce w większości przypadków jest to matka. Przyznanie opieki nad dzieckiem tylko jednemu z rodziców nie musi jednocześnie oznaczać ograniczenia władzy rodzicielskiej drugiemu z rodziców. Niemniej jednak o sprawach, które są istotne dla dziecka (wybór sposobu leczenia czy placówki edukacyjnej, wyjazdu za granicę) nadal powinni decydować oboje rodzice.

 

Od niedawna rodzice, którzy są po rozwodzie, mają prawo ubiegać się w sądzie rodzinnym o przyznanie opieki naprzemiennej. Rozwiązanie to jest znane już od bardzo dawna w Stanach Zjednoczonych i w krajach skandynawskich. W polskich sądach orzeczenia o naprzemiennej opiece zapadają jednak rzadziej. Być może wynika to stąd, iż wiele spośród rozwodzących się par jest ze sobą tak mocno skonfliktowanych, że nie są w stanie wypracować kompromisu co do sprawowania opieki nad dziećmi.

 

Ten sposób sprawowania opieki nad pociechami polega na tym, że u każdego z rodziców dziecko spędza taki sam lub bardzo zbliżony czas. Może to być na przykład okres dwóch tygodni czy miesiąca. Aby opieka naprzemienna mogła być przez rodziców wykonywana, muszą oni porozumieć się między sobą co do długości okresu, które dziecko będzie spędzało u każdego z nich. Porozumienie to nazywane jest planem wychowawczym i zawsze jest sporządzane w formie pisemnej. Rodzice mogą go sporządzić samodzielnie bądź skorzystać z pomocy mediatora lub adwokata. Warto wspomnieć, że mediacje cieszą się w naszym kraju coraz większą popularnością, a postępowanie mediacyjne sprawdza się w bardzo różnych sytuacjach.

 

Polscy rodzice mają prawo ubiegać się o naprzemienną opiekę nad dziećmi od 2009 roku. Mimo że od wprowadzenia takiej możliwości minęło już wiele lat, to nadal przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie precyzują według jakich zasad ma ona się odbywać. Praktyką stosowaną przez sądy rodzinne jest przyznawanie opieki naprzemiennej tylko wtedy, kiedy oboje rodzice są zainteresowani taką formą sprawowania opieki i wychowywania dzieci. Pojawia się jednak pytanie: czy naprzemienna opieka jest z korzyścią dla dzieci? Czy krążenie od jednego rodzica do drugiego jest dla nich dobrym rozwiązaniem? Nie jest to jednak pytanie, na które odpowiedzi udzieli nam sąd. Nad tą kwestią powinni się raczej pochylić psychologowie dziecięcy.