Czym jest separacja?Rozwód to pojęcie znane doskonale wszystkim znam. Oznacza trwałe zakończenie małżeństwa i wiąże się z szeregiem skutków prawnych. Separacja jest już większości z nas obca. Nie wiemy często na czym polega i jakie konsekwencje się z nią wiążą.

 

Separacja wiąże się z sądowym uregulowaniem rozłączenia małżonków. Na podkreślenie zasługuje jednak fakt, że nie kończy ona związku małżeńskiego. Dla wielu małżonków jest to rozwiązanie tymczasowe, które daje czas na przemyślenie wielu sytuacji i spraw. Nierzadko małżonkowie decydują się na kontynuowanie związku. Oczywiście nie brakuje również takich sytuacji, dla których separacja okazuje się być pierwszym krokiem do rozwodu, a więc formalnego zakończenia związku.

 

Niewątpliwym atutem separacji jest to, że jest uzyskanie jest o wiele prostsze niż rozwodu. Aby sędzia orzekł separację, niezbędne jest jedynie udowodnienie, że rozkład pożycia między małżonkami jest zupełny. W przypadku rozwodu wymaga się jeszcze potwierdzenia tego, że ma on charakter trwały. Co ciekawe, prawo do złożenia wniosku o separację ma również ten małżonek, który wyłącznie winny jest rozpadowi współżycia. Polskie prawo stoi szczególnie na straży dobra dzieci. Dlatego separacja nie jest orzekana wówczas, gdy miałaby skutkować pogorszeniem sytuacji małoletnich dzieci małżonków. Nie orzeka się jej także wtedy, kiedy miałaby godzić w zasady współżycia społecznego.

 

Z czym wiąże się separacja?

Separacja nie kończy związku małżeńskiego – on nadal trwa. Jednocześnie jednak z małżonków zostaje zdjęty obowiązek wspólnego pożycia. Co to oznacza? Mogą oni prowadzić całkowicie odrębne gospodarstwo domowe, nie muszą mieszkać razem. Najważniejsze z punktu widzenia prawnego wydaje się być jednak powstanie rozdzielności majątkowej. Po orzeczeniu separacji każde z małżonków dysponuje majątkiem i to na nim spoczywa obowiązek zarządzania nim. Mało osób jest świadomych tego, że orzekając separację, sąd może również zdecydować się na podział majątku, który powstał już w trakcie małżeństwa, a więc ma charakter wspólny.

 

UWAGA: jeśli już po orzeczeniu separacji któreś z małżonków zdecyduje się na zaciągnięcie kredytu bankowego, to za powstałe zadłużenie jest odpowiedzialny sam.

 

Do najbardziej istotnych konsekwencji separacji zalicza się:

 

  •   • powstanie rozdzielności majątkowej;
  •   • pojawienie się w akcie małżeństwa zapisu o separacji;
  •   • odsunięcie małżonków od dziedziczenia ustawowego.
  •  

Orzeczenie separacji nakłada na sędziego konieczność ustalenia tego, kto ponosi winę za rozpad pożycia. Niezbędne jest również ustalenie zasad sprawowania władzy rodzicielskiej, jeśli małżonkowie mają dzieci.