Zaskarżenie decyzji sądu to nic innego, jak odwołanie się od jego postanowienia lub wyroku, czyli złożenie tak zwanej apelacji. Możemy to zrobić w sytuacji, gdy uważamy, że postanowienie lub wyrok jest dla nas niekorzystny.

 

Warto wiedzieć, że wyroki zapadają w takich sprawach, jak sprawa rozwodowa, o separacje, o alimenty czy o eksmisje. Postanowienia są natomiast wydawane przez sąd w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, podział majątku małżonków, zniesienie współwłasności, o zasiedzenie lub o ustalenie kontaktów z dzieckiem.

 

Bez względu na to czy mamy do czynienia z postanowieniem sądu, czy z wyrokiem, zaskarżenie decyzji musi spełniać określone wymogi formalne.


Przed napisaniem apelacji, w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyroku, powinniśmy złożyć wniosek z prośba o wyrok na piśmie wraz z uzasadnieniem. Od momentu jego otrzymania mamy 14 dni na złożenie apelacji.
 

Czym jest zaskarżenie decyzji?


Zaskarżenie decyzji kierujemy zawsze do sądu wyższej instancji. Apelacja powinna być jednak składana w sądzie, który wydał niekorzystny dla nas wyrok. Jeżeli termin złożenia apelacji upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy, możemy złożyć ją w dniu następnym.