Czym różni sie adwokat od radcy prawnego?

 

 

Bardzo często zdarza się, że borykając się z jakimś problemem natury prawnej nie wiemy, czy zwrócić się o pomoc do adwokata, czy do radcy prawnego. Trudność w podjęciu decyzji, wynika przede wszystkim z faktu, że obecnie reprezentanci obu tych zawodów świadczą takie same usługi. Zasady wykonywania zawodu adwokata reguluje ustawa Prawo o adwokaturze, zgodnie z którą praca adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, czyli na udzielaniu różnego rodzaju porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami. Dodatkowo na podstawie tej ustawy funkcjonuje cały samorząd adwokacki i przeprowadzane są egzaminy na aplikacje. Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego również reguluje ustawa, z tym że jest to ustawa o radcach prawnych. Stwierdza ona, że zawód radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, definiowanej jako udzielanie porad, sporządzanie opinii, opracowywanie projektów aktów prawnych a także występowanie przed sądami i urzędami. Na czym więc tak naprawdę wygląda różnica między obydwoma zawodami? Odpowiedź na to pytanie została jeszcze bardziej utrudniona w lipcu 2015, kiedy to ustawodawca przyznał radcom uprawnienie do występowania w charakterze obrońcy w procesach karnych i karnoskarbowych. Dotychczas to jedynie adwokat mógł reprezentować swojego klienta w tego typu sprawach oraz w takim charakterze. Chcąc jednak wykazać różnicę pomiędzy tymi profesjami, należy wskazać, że radca prawny może pracować na podstawie umowy o pracę w podmiotach zewnętrznych. Adwokat natomiast może wykonywać swój zawód jedynie w formie indywidualnej działalności gospodarczej lub jako wspólnik spółki.