BLOG

Home | Blog | Porady Prawne | Czym różni się rozwód z orzekaniem o winie od rozwodu bez orzekania o winie?
  • Lipiec 4, 2019
  • By
  • Comments 0

Jednym z podstawowych zagadnień związanych z problematyką rozwodów jest orzekanie o winie za rozkład pożycia.

Podstawowym przepisem w tym zakresie jest art. 57 k.r.o., który nadaje sądowi uprawnienie do orzekania, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje także możliwość, aby to małżonkowie zadecydowali, czy życzą sobie tego typu orzeczenia – zgodnie z art. 57§ k.r.o., sąd może, na zgodne żądanie małżonków, całkowicie zaniechać orzekania o winie. Wywołuje to skutki analogiczne do sytuacji, gdy sąd orzeka że żaden z małżonków nie ponosi winy za rozpad małżeństwa.

Orzeczenie o winie ma doniosłe znaczenie jeśli chodzi o stosunki prawne między byłymi małżonkami po orzeczeniu rozwodu. Zgodnie z art. 60 k.r.o., były małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa (są to sytuacje gdy oboje małżonków jest niewinnych, zostali uznani za współwinnych lub za osobę wyłącznie winną uznano stronę przeciwną) w razie popadnięcia w niedostatek, może żądać od byłego małżonka dostarczania podstawowych środków utrzymania. Ponadto, małżonek uznany za wyłącznie winnego, w sytuacji gdy rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji małżonka niewinnego, jest zobowiązany przyczyniać się do zaspokajania jego usprawiedliwionych potrzeb, nawet w sytuacji, gdy ten nie popadł w niedostatek. Tego typu zobowiązania należą do grupy zobowiązań alimentacyjnych – orzekanie o winie nie odnosi żadnego skutku w sferze kontaktów i władzy rodzicielskiej. Nie wpływa ono także na wysokość alimentów na dzieci.

Tags:

,