Aby udzielić odpowiedzi na to pytanie należy na pierwszym miejscu przedstawić podstawowy dychotomiczny podział, obowiązujący w systemach prawa w Polsce i na świecie.

Ogólnie rzecz biorąc, przepisy prawa możemy zaszeregować do jednej z dwóch kategorii: prawa materialnego lub procesowego. Podstawową funkcją prawa materialnego jest kształtowanie instytucji prawnych oraz bezpośrednie regulowanie stosunków między poszczególnymi podmiotami prawa. Ponadto, prawo materialne kształtuje różnego rodzaju obowiązki, nakazy i zakazy zachowania. Prawo procesowe, inaczej zwane także prawem formalnym, pełni w stosunku do prawa materialnego rolę służebną, pozwalając na realizację konkretnej normy przez organy wymiary sprawiedliwości i organy administracji publicznej. Innymi słowy, umożliwia ono egzekwowanie prawa materialnego. Prawo procesowe reguluje kwestie takie jak właściwość organu, tryb wszczęcia postępowania, status stron postępowania, czy środki odwoławcze. Reguluje ono także cały szereg rozmaitych instytucji prawa procesowego, charakterystycznych dla poszczególnych gałęzi prawa, takich jak prekluzja procesowa, przypozwanie, przedstawienie zarzutów czy skazanie bez rozprawy.

Podstawowe regulacje w zakresie polskiego prawa procesowego zawierają kodeks postępowania karnego, kodeks postępowania cywilnego oraz kodeks postępowania administracyjnego.