Dziedziczenie w konkubinacie

 

Coraz więcej osób decyduje się na konkubinat, czyli nieusankcjonowany prawnie związek dwóch osób. Z prawnego punktu widzenia konkubinat wciąż wzbudza wiele emocji. Dotyczą one głównie kwestii tego, czy osoby żyjące w konkubinacie mogą po sobie dziedziczyć tak, jak małżonkowie?

Skutki prawne konkubinatu

W przypadku osób, które żyją w konkubinacie, nie ma wspólności majątkowej. Wszystkie sprzęty domowe, które pary wspólnie użytkują, są własnością tylko tej osoby, która je zakupiła. Podobnie zarobki są osobistymi pieniędzmi każdego z partnerów.

Czy konkubenci mogą po sobie dziedziczyć?

Zgodnie z obowiązującymi w polskim prawie przepisami dziedziczyć można na dwa sposoby. Jeden z nich to dziedziczenie ustawowe, drugi na mocy testamentu. W grupie osób, które mogą dziedziczyć na mocy ustawy, nie ma tych, które żyją w konkubinacie. Do dziedziczenia ustawowego konkubenci nie są więc uprawnieni. Czas trwania konkubinatu nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia. Jeżeli więc pary, które nie zawarły związku małżeńskiego, chcą, aby ich partner po ich śmierci odziedziczył po nich majątek, muszą sporządzić testament i powołać w nim partnerkę/partnera do spadku. Warto w tym miejscu nadmienić, że w przypadku, kiedy osoba zmarła pozostawiła krewnych, którzy są uprawnieni do dziedziczenia ustawowego, osoby te mają prawo wystąpić o wypłatę zachowku.

Jakie prawa przysługują konkubentowi po śmierci partnera?

W przypadku pozostawienia testamentu i przyjęcia spadku konkubent zobowiązany jest do zapłacenia podatku. Z finansowego punktu widzenia konkubenci są traktowani jako osoby sobie obce. Są więc zaliczeni do III grupy podatkowej. Nie zapłacą w związku z tym niższego podatku. Kwota wolna od podatku dla III grupy wynosi 4 902 zł. Po śmierci konkubenta jego partnerka czy partner nie mogą także ubiegać się o przyznanie renty rodzinnej. Jeśli jednak para miała wspólne dzieci, to pociechy taką rentę mogą otrzymać. Dzieci mogą także dziedziczyć nie tylko na mocy testamentu, ale także z mocy ustawy.

Pomiędzy małżeństwem a konkubinatem istnieją pewne różnice. Dotyczą one szczególnie spraw dziedziczenia po zmarłej konkubinie/konkubencie. Osoby te nie mogą dziedziczyć po sobie na mocy ustawy. Jeżeli więc konkubina/konkubent chcą, aby ich partner po ich śmierci po nich dziedziczył, muszą sporządzić testament i powołać do dziedziczenia swojego partnera. Pamiętajmy jednak, że dziedzicząc na mocy testamentu, osoby takie będą musiały zapłacić podatek. Więcej porad prawnych znajdziecie Państwo na tej stronie: http://kazarenadwokat.pl/porady-prawne.