Jak można reagować na naruszenie praw autorskich w Internecie?

 

Odkrycie faktu, że ktoś bezprawnie wykorzystuje w Internecie zdjęcia, teksty, czy też inne utwory będące naszą własnością, z pewnością nie należy do najprzyjemniejszych wydarzeń. Warto jednak pohamować początkowe emocje, które - jak wiadomo - bywają złym doradcą. O wiele lepiej jest dać sobie czas na ochłonięcie, po czym spojrzeć realnie na sytuację i podjąć odpowiednie, przemyślane działania. Pierwszym istotnym krokiem jest ustalenie rangi zaistniałego naruszenia. W tym celu należy poszukać odpowiedzi na kilka zasadniczych pytań, takich jak te dotyczące danych sprawcy, miejsca, w którym dokonał czynu bezprawnego, czy też intencji, w której dopuścił się takiej aktywności. Jeżeli nie są to wykroczenia wysokiej rangi, wówczas dobrym pomysłem będzie bezpośredni kontakt ze sprawcą i wyjaśnienie sytuacji, a jeśli to nie pomoże, podjęcie sformalizowanego działania (np. przygotowanie pisma prawniczego) w kierunku zaprzestania naruszania naszych praw autorskich przez osobę trzecią. W sytuacji zaś, kiedy mamy do czynienia z naruszeniem komercyjnym, najbardziej rozsądną drogą postępowania będzie ubieganie się - na drodze sądowej - o odszkodowanie. Warto skorzystać w tym przypadku z pomocy notariusza. Oczywiście, dotyczy to postępowania w przypadku, gdy naruszyciel przejawia wyraźne opory przed naprawieniem wyrządzonych krzywd. Niemniej jednak, na tyle na ile to możliwe, zawsze warto dążyć do polubownego rozwiązania problemu.