Od każdej decyzji urzędu, z którą się nie zgadzamy, możemy się odwołać. Należy to jednak zrobić w odpowiedni sposób. Pierwszym krokiem powinno być dokładne przeczytanie treści decyzji. Musi ona zawierać specjalne pouczenie o prawie i sposobie odwołania. Z treści decyzji możemy również dowiedzieć się, jaki jest termin złożenia odwołania.

 

Należy mieć na uwadze, że prawo odwołania przysługuje wyłącznie od decyzji administracyjnej wydanej w pierwszej instancji i dotyczy strony postępowania.

 

Odwołanie możemy złożyć w ciągu 4 dni od daty otrzymania decyzji lub jej ustnego ogłoszenia. Inne terminy odwołania mogą zostać wprowadzone na mocy przepisów szczegółowych. Jeżeli decyzję administracyjną otrzymujemy za pośrednictwem poczty, termin odwołania liczy się od daty odebrania listu na poczcie.

 

Odwołanie powinno zostać złożone droga pisemną. Składamy je do organu nadrzędnego, czyli organu drugiej instancji, jednak zawsze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Informacja o organie drugiej instancji również powinna znaleźć się w pouczeniu, w treści decyzji. Odwołanie możemy złożyć bezpośrednio w urzędzie albo skorzystać z usług poczty.