BLOG

Home | Blog | Bez kategorii | Jak otrzymać od pracodawcy odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?
  • Sierpień 13, 2018
  • By
  • Comments 0

Ubezpieczeni pracownicy, którzy na skutek choroby zawodowej lub wypadku przy pracy doznają uszczerbku długotrwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu, mają prawo ubiegać się o wypłacenie jednorazowego odszkodowania.

Czym jest stały, a czym długotrwały uszczerbek na zdrowiu?

Są to dwa zupełnie różne pojęcia. Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uznaje się naruszenie sprawności organizmu na okres dłuższy niż pół roku. Do tego jest szansa na to, że naruszenie sprawności organizmu ulegnie poprawie. O stałym uszczerbku na zdrowiu mówi się w sytuacji, gdy nie ma szansy na to, że naruszona sprawność organizmu ulegnie polepszeniu. O tym, jaki jest stopień uszczerbku na zdrowiu oraz o tym, czy ma on związek z chorobą zawodową lub wypadkiem przy pracy, decyduje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dokonywana przez ZUS ocena stopnia uszczerbku na zdrowiu następuje dopiero wówczas, gdy zostanie zakończony proces leczenia i rehabilitacji.

Odszkodowanie od pracodawcy: kiedy można się o nie ubiegać?

Osoby, zatrudnione na umowę o pracę, które miały wypadek w miejscu pracy, mogą domagać się odszkodowania bezpośrednio od swojego pracodawcy. Z żądaniem wypłacenia odszkodowania przez pracodawcę mogą jednak wystąpić tylko w sytuacji, gdy otrzymane wcześniej odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie pokrywa w stu procentach poniesionej na skutek wypadku szkody. Zatem odszkodowanie, które wypłaci pracodawca, ma za zadanie pokryć tylko różnicę między przyznaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwotą a rzeczywistą wysokością szkody.

Kiedy wystąpić o odszkodowanie do pracodawcy?

Poszkodowany pracownik nie ma możliwości zrezygnowania z ubiegania się o uzyskanie odszkodowania w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Zawsze w pierwszej kolejności musi zwrócić się do ZUS-u. Dopiero po przyznaniu odszkodowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wysokości, która nie zapewnia pokrycia wszystkich poniesionych w związku z wypadkiem kosztów, może wystosować do pracodawcy żądanie o wypłatę odszkodowania.

To warto wiedzieć

Pracownik, który dozna uszczerbku na zdrowiu z winy pracodawcy, ma prawo ubiegać się u niego o całkowity zwrot kosztów leczenia. Pracodawca zobowiązany jest także do wypłacenia sumy, która pozwoli pracownikowi przekwalifikować się, jeśli na skutek wypadku z winy pracodawcy pracownik został inwalidą. Nie będzie to jednak renta inwalidzka o takie świadczenie pracownik może ubiegać się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Aby otrzymać odszkodowanie, należy koniecznie zgłosić wypadek pracodawcy oraz wypełnić zgłoszenie wypadku przy pracy.

O odszkodowanie powypadkowe możesz ubiegać się przy współpracy z naszą kancelarią. Zapraszamy: http://kazarenadwokat.pl/zakres-uslug.