Jak pisać skargi/zażalenia?

 

Napisanie skargi, bądź zażalenia to jeden z najlepszych sposobów postępowania w sytuacji, kiedy pragniemy, aby dana rzecz, czy sytuacja zmieniła się na lepsze. Wszak, każdy postęp i rozwój wymagają uprzedniego, aktywnego działania. Bardzo istotne jest jednak to, aby podejść do tego wyzwania umiejętnie i z rozmysłem.

Stąd też, przystępując do konstruowania dokumentu, w którym chcemy wyrazić nasz sprzeciw, czy dezaprobatę wobec czegoś, dobrze jest najpierw wszystko dokładnie przeanalizować, dobierając przy tym właściwe argumenty, które staną się naszą kartą przetargową. Co więcej, warto już na wstępie upewnić się, że nasze działanie ma podstawę prawną i faktycznie istnieje sens w dochodzeniu swoich racji. Kolejnym krokiem jest rzeczowe i pozbawione emocji przedstawienie sprawy, z którą występujemy. Odradza się tu wszelkie demonstracje i przejawy zdenerwowania, czy też jakiekolwiek ataki personalne. Dobrym pomysłem jest zaś próba wczucia się w położenie osoby, która będzie czytała ową skargę – z pewnością pomoże to przekonać do siebie adresata dokumentu.

Jeśli chodzi o sam wygląd i zawartość dokumentu, to powinien być ona zaopatrzony w dane nadawcy, opis sytuacji, własną jej ocenę, wzmiankę na temat obowiązujących standardów (choć akurat to nie zawsze jest wskazane) oraz grzeczną, ale jednoznaczną prośbę o interwencję.