BLOG

Home | Blog | Porady Prawne | Jaka jest różnica między umową zlecenia, a umową o dzieło?
  • Lipiec 4, 2019
  • By
  • Comments 0

Zarówno umowa zlecenia, jak i umowa o dzieło to podstawowe rodzaje umów, znajdujące swoje uregulowanie w kodeksie cywilnym.

Definicję pierwszej z nich znajdziemy w art. 734 § 1 k.c.- przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Przedmiotem tego typu umowy jest więc konkretna czynność prawna.

W przypadku tego typu umowy, zleceniobiorca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w wykonywaniu swoich działań. To, czy dana czynność prawna odniosła spodziewany rezultat leży poza zakresem jego odpowiedzialności.

Podstawowe informacje na temat kształtu umowy o dzieło znajdziemy natomiast w art. 627 k.c.- w tej konstrukcji prawnej zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. W tym przypadku przedmiotem zobowiązania jest dostarczenie określonych wyników swojej pracy i dopiero ich pomyślne dostarczenie jest podstawą do żądania wynagrodzenia. Zleceniobiorca przyjmuje więc na siebie ryzyko związane z ewentualnym niewykonaniem dzieła.

Tags:

,