Jaką wybrać formę działalności gospodarczej?


Niejeden przedsiębiorca, zanim podjął się faktycznej organizacji własnej działalności gospodarczej, długo głowił się nad tym, na jaką jej formę się zdecydować, aby było to jak najbardziej korzystne posunięcie. Przedsiębiorstwo może bowiem posiadać różny charakter, w zależności od tego, jaka forma działalności zostanie na początku ustalona. Niewątpliwie jest to decyzja, która znacząco rzutuje na przyszłe funkcjonowanie firmy.
Działalność gospodarcza może przyjąć formę spółki. Może być ona cywilna, akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, jawna, partnerska, komandytowa, czy komandytowo-akcyjna. Każda z nich posiada nieco odmienny charakter prawny, a także nadaje działalności pewien wymiar i kierunek. Wspólną cechą spółek jest natomiast to, iż są one zarządzane przez więcej niż jedną osobę. Niemniej jednak, istnieją również przedsiębiorstwa indywidualne, będące własnością jednego podmiotu. Niektórzy decydują się także na prowadzenie w swoim kraju oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, czy też przedstawicielstwa. Co więcej, działalność może być również prowadzona na zasadzie fundacji, czy stowarzyszenia. Każda z wymienionych propozycji posiada zarówno swoje dobre, jak i złe strony. Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jaka forma działalności gospodarczej jest najlepsza. Nie ma tu uniwersalnego rozwiązania, gdyż wszystko zależy od oczekiwań, celów i planów przedsiębiorcy. W większości przypadków, nadrzędnym celem powoływania firmy do istnienia jest osiąganie i maksymalizacja zysków.
Analizując statystyki, w Polsce najwięcej jest obecnie działalności funkcjonujących na zasadzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki jawnej. Coraz więcej tworzy się także firm indywidualnych.