Jakie przepisy regulują działalność sklepów internetowych?

 

Działalność sklepów internetowych, ze względu na swój specyficzny charakter funkcjonowania, podlega licznym regulacjom prawnym. Obecnie istnieje wiele ustaw dotyczących zasad prowadzenia tego typu działalności. Powszechnie obowiązują również liczne przepisy definiujące normy ochronne względem konsumentów korzystających z usług sklepów internetowych.

Ogólne zasady prowadzenia działalności, jaką jest sklep internetowy, regulowane są przez ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 r. Nr 141 poz. 1176 ze zm.), a także ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 z późn. zm.). Prowadzenie sklepu internetowego wiąże się również z przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony konsumentów. W tym przypadku pod uwagę brana jest przede wszystkim takie ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

Działalność, którą stanowi prowadzenie sklepu internetowego wiąże się także z koniecznością przechowywania i przetwarzania danych osobowych. W związku z tym niezbędne jest przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz ustawy o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 r. Nr 128 poz. 1402 ze zm.). Handel internetowy regulują regulują również ustawy dotyczące sposobów i warunków zawierania umów drogą elektroniczną. Wśród najważniejszych wymienia się ustawę o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 126 poz. 1068 ze zm.), ustawę o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. 2002 r. Nr 169 poz.1385 ze zm.), a także ustawę o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2001 r. Nr 130 poz. 1450).