Kiedy i jak się zameldować?

 

Odpowiedź na pytanie o czas i sposób meldunku w danym miejscu jest kwestią ściśle zależną od tego, z jakim rodzajem meldunku mamy akurat do czynienia. Możemy bowiem wyróżnić dwie jego odmiany, a więc pobyt czasowy (z reguły nieprzekraczający 3 miesięcy) oraz pobyt stały.

Jeśli chodzi o pobyt czasowy, to warto podkreślić, że - zależnie od urzędu - meldunek może przyjąć formę ustną albo pisemną. Czynności tej powinno się zaś dokonać nie później niż 4-ego dnia od przybycia do danego miejsca. W tym celu należy udać się do urzędu gminy, w którym najpewniej zostanie nam przedstawiony formularz do wypełnienia. Dokument ten dotyczy między innymi takich informacji jak nasze dane osobowe, stan cywilny, numer pesel, obywatelstwo, dane na temat rodziców oraz małżonka. Z pewnością zostaniemy też zapytani o cel i spodziewany czas pobytu w miejscu tymczasowego meldunku.

Co się zaś tyczy stałego meldunku, to istotną sprawą będzie tutaj to, by w pierwszej kolejności wymeldować się z dotychczasowego miejsca pobytu. To z kolei wiąże się z obowiązkiem złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego. Pozostałe procedury związane z zameldowaniem przebiegają podobnie jak w przypadku meldunku czasowego.