Kiedy możliwe jest przysposobienie dziecka?

 

Mówiąc o przysposobieniu dziecka, o wiele częściej posługujemy się pojęciem adopcja. Czym ona jest? Jakie konsekwencje prawne za sobą niesie?

 

Pojęcie przysposobienia

 

Przysposobienie polega na wytworzeniu takich samych stosunków prawnych, jakie mają miejsce w przypadku rodziców i dziecka biologicznego. Po akcie przysposobienia adoptowane dziecko staje się członkiem rodziny adoptującej. Jest traktowane tak samo, jak dziecko biologiczne. Osoby przysposabiające mają władzę rodzicielską taką samą, jak rodzice naturalni. W przypadku, kiedy rodzice biologiczni adoptowanego dziecka żyją, tracą oni nad nim władzę rodzicielską. Adoptowane dziecko od dnia przysposobienia nosi nazwisko osoby przysposabiającej, poza tym ma takie samo prawo do dziedziczenia, jak biologiczne dzieci.

 

Jak przeprowadzić proces przysposobienia?

 

Proces przysposobienia odbywa się tylko na mocy orzeczenia wydanego przez sąd. Osoba, która chce dane dziecko adoptować, musi więc wystąpić ze stosowanym wnioskiem do sądu rodzinnego. O przysposobienie mogą ubiegać się zarówno osoby całkowicie dla dziecka obce, jak też z nim spokrewnione.

 

Rodzaje przysposobienia

 

Biorąc pod uwagę to, kto może adoptować dziecko, wyróżnić można:

 

  • • przysposobienie wspólne. Adopcja dokonywana jest w tym przypadku przez dwie osoby, które pozostają ze sobą w związku małżeńskim;
  • • przysposobienie przez jedną osobę. Adopcji w tym przypadku może dokonać jeden z małżonków bądź osoba samotna.
  •  

Innym kryterium podziału rodzajów przysposobienia jest stopień związania adoptowanego dziecka z osobami przysposabiającymi. Uwzględniając to kryterium, mówimy o przysposobieniu:

 

  • • całkowitym. W przypadku tego przysposobienia niesie ono ze sobą trwałe skutki. Oznacza to, że nie może zostać rozwiązane. Adoptowane dziecko otrzyma nowy akt urodzenia. Jako rodzice zostaną w nim wpisane osoby dokonujące przysposobienia;
  • • pełnym. Rodzi ono takie same skutki, jak przysposobienie całkowite, ale w przypadku wystąpienia ważnych powodów może zostać przez sąd rozwiązane;
  • • niepełnym. Nie następuje zmiana aktu urodzenia dziecka. Adoptowane dziecko nie zrywa więzi z rodziną naturalną, ma prawo utrzymywać kontakty z rodziną biologiczną, zachowuje także prawo do dziedziczenia po rodzicach naturalnych.
  •  

Kto może przysposobić dziecko?

 

Wniosek do sądu o przysposobienie dziecka mogą złożyć tylko osoby, które mają ukończone 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Musi także istnieć odpowiednia różnica wieku.

 

W trakcie postępowania sąd bierze pod uwagę wiele aspektów. Najważniejsze z nich to dobro dziecka.

 

Jeżeli szukacie Państwo innych porad prawnych, zapraszamy na stronę http://kazarenadwokat.pl/porady-prawne.