Kiedy można złożyć pozew o eksmisję?

 

 Eksmisje w naszym społeczeństwie wciąż budzą wiele kontrowersji i emocji. Czasem jednak jest to jedyna możliwość pozbycia się uciążliwego lub stosującego przemoc domową lokatora. Droga do eksmisji nie jest jednak prosta, dlatego w trudnych przypadkach warto skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej Łukasza Kazarena.

 

Najczęściej eksmisję stosuje się w stosunku do lokatorów, którzy są uciążliwi dla współmieszkańców, mają duże zaległości w opłatach za mieszkanie, stosują przemoc domową czy zajmują mieszkanie bez tytułu prawnego do lokalu. Zanim jednak nastąpi eksmisja konieczne jest wykonanie szeregu kroków prawnych. Jakie to kroki? Kto może je wykonać?

 

Zdecydowanie najczęściej eksmisję przeprowadza się w naszym kraju po uzyskaniu wyroku sądowego. Aby taki wyrok został wydany, niezbędne jest złożenie pozwu do sądu rejonowego. Taki pozew możemy złożyć w sądzie rejonowym, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania osoby pozwanej. W pozwie powinny znaleźć się dane adresowe osób/osoby pozwanej. Niezbędne jest także opisanie okoliczności, które skłoniły nas do złożenie pozwu. Pozew o eksmisję może złożyć nie tylko właściciel lokalu (czyli wspólnota mieszkaniowa, gmina, osoba prywatna, która wynajmuje mieszkanie), ale także osoby wspólnie zamieszkujące z osobą, którą chcemy eksmitować – na przykład jeden z rozwiedzionych małżonków. Pozew o eksmisję może dotyczyć także konkubenta.

 

O tym, że będzie toczyć się postępowanie sądowe o eksmisję, sąd zawsze zawiadamia zainteresowane osoby. Do złożonego w sądzie pozwu zostanie dołączona informacja o tym, kiedy odbędzie się rozprawa. Warto na takiej rozprawie się stawić, gdyż tylko dzięki temu można ubiegać się o przyznanie po eksmisji lokalu socjalnego. Od dnia, w którym otrzymaliśmy pozew z sądu, mamy czternaście dni na złożenie odpowiedzi na pozew. W pozwie tym powinniśmy opisać, co stało się przyczyną złożenia przez właściciela zajmowanego przez nas mieszkania pozwu o eksmisję. W odpowiedzi na pozew możemy poprosić także o przydzielenie adwokata z urzędu oraz o zwolnienie z od kosztów sądowych. Na otrzymanie mieszkania socjalnego nie mogą liczyć osoby, które są eksmitowane z mieszkania w związku ze stosowaniem przemocy domowej.

 

Eksmisja jest zawsze przeprowadzana dopiero wtedy, kiedy w sądzie zapadnie prawomocny wyrok. W niektórych sytuacjach – dokładnie opisanych w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz w Kodeksie postępowania cywilnego – możliwe jest przeprowadzenie eksmisji bez wyroku sądowego.

 

Kiedy uzyskamy prawomocny wyrok o eksmisji, powinniśmy udać się do komornika w celu jej przeprowadzenia.