Kiedy następuje przedawnienie?

 

Pojęcie przedawnienia można rozpatrywać w trzech płaszczyznach, w zależności od tego czy mamy do czynienia ze sprawą związaną z prawem cywilnym, karnym, czy podatkowym. Przedawnienie oznacza upływ określonego prawnie okresu, po którym osoba, której zostały przedstawione konkretne zarzuty, zostaje zwolniona z obowiązku poniesienia odpowiedzialności za swoje czyny.
W prawie cywilnym przedawnienie dotyczy roszczeń majątkowych, a także tych stwierdzonych prawomocnie przez sąd i następuje po upływie 10 lat od powstania zobowiązania. Odnosi się ono również do roszczeń wiążących się z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, jak również tych, które dotyczą świadczeń okresowych i w tych okolicznościach ma miejsce po 3 latach. Z kolei prawo karne zezwala na uchylenie się od odpowiedzialności karnej po 30 latach - w przypadku czynu zabójstwa, po 15 latach - w kwestii występków grożących pozbawianiem wolności do 5 lat i po 10 latach - w odniesieniu do przestępstw, za których popełnienie grozi kara pozbawienia wolności na 3 lata. Pozostałe, nieco mniej poważne występki przedawniają się zaś po upływie 5 lat. Warto jednak wspomnieć o wyjątku, który nie jest objęty przedawnieniem i tutaj konieczność poniesienia kary jest nieunikniona bez względu na to, ile czasu upłynęło. Mianowicie, chodzi tu o zbrodnie wojenne oraz te przeciw ludzkości.
Pojęcie przedawnienia funkcjonuje także w prawie podatkowym i zwalnia z podatkowych zobowiązań. I tak, w większości przypadków przedawnienie następuje przeważnie po upływie 3 lat od momentu powstania obowiązku podatkowego.