BLOG

Home | Blog | Porady Prawne | Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny?
  • Sierpień 27, 2019
  • By
  • Comments 0

Dostarczanie środków utrzymania to cel, jaki ma przed sobą obowiązek alimentacyjny. Może wynikać nie tylko z pokrewieństwa, ale także z więzów prawnych. W przypadku przepisów prawa, które obowiązują w naszym kraju, najczęściej obowiązek alimentacyjny wynika z więzów pokrewieństwa. O tym, jak wysokie alimenty zostaną przyznane, decydują potrzeby osoby, na rzecz której zostały przyznane, ale także możliwości finansowe osoby, która ma obowiązek je płacić. Osoby, które zobowiązane zostały do płacenia alimentów, bardzo często zadają pytanie: czy obowiązek alimentacyjny z czasem wygaśnie?

Alimenty dla pełnoletniego dziecka – czy nadal trzeba je płacić?

Zgodnie z przepisami Kodeksu opiekuńczego i rodzinnego rodzice mają obowiązek alimentacyjny wobec dziecka. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest to dziecko urodzone w małżeństwie, czy też jest to dziecko pozamałżeńskie. W przypadku obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka przyjęto zasadę, że najważniejsze jest jego dobro. Oznacza to, że na rodzicach spoczywa obowiązek zapewnienia mu środków utrzymania aż do chwili, w której dziecko usamodzielni się. Jeśli chodzi więc o to, czy po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności obowiązek alimentacyjny wygasa, odpowiedź nie jest jednoznaczna. Jeśli bowiem dziecko uczy się czy studiuje, poświęcając swój czas na zdobycie kwalifikacji zawodowych, to wobec takiego dziecka rodzice nadal mają obowiązek alimentacyjny. Jeśli jednak zaniedbuje czas przeznaczony na naukę, jeśli okres studiów znacząco został wydłużony, a jest już w wieku, który umożliwia podjęcie pracy, obowiązek alimentacyjny rodziców ustaje. W przypadku dziecka, które z uwagi na wrodzone lub nabyte kalectwo nie jest w stanie samodzielnie zdobyć środków na swoje utrzymanie, obowiązek alimentacyjny trwa, mimo że dziecko jest pełnoletnie.

Kiedy jeszcze wygasa obowiązek alimentacyjny?

Obowiązek alimentacyjny wygasa zawsze, gdy ustają przesłanki do jego dalszego istnienia. Ma to miejsce również w sytuacji, gdy zmianie na lepsze ulegnie sytuacja majątkowa osoby, która otrzymywała alimenty z uwagi na to, iż nie była w stanie sama zaspokajać swoich potrzeb życiowych i znajdowała się w niedostatku. Także w sytuacji, gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów stała się niezdolna do pracy, straciła pracę i nie jest w stanie dostarczać środków na utrzymanie, obowiązek alimentacyjny wygasa. Należy bowiem pamiętać o tym, że zmianie może ulec nie tylko sytuacja życiowa osoby, na której spoczywa obowiązek alimentacyjny, ale także osoby, która alimenty otrzymuje. W przypadku śmierci jednej ze stron również następuje wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.

Zainteresowany innymi poradami prawnymi z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego? Zajrzyj na stronę http://kazarenadwokat.pl/porady-prawne.

Tags:

,