Kto ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

 

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych to przywilej przysługujący tym osobom, które zarejestrowały się w odpowiednim urzędzie pracy. Staje się ono aktywne po upływie tygodnia od czasu zarejestrowania. Jest to swego rodzaju wsparcie, które ma na celu pomóc w przetrwaniu ludziom, którzy w danym okresie poszukują pracy.
Warto zaznaczyć, że taki zasiłek przysługuje osobom, które spełniają następujące wymogi: przez dłuższy czas szukały pracy, stażu, czy też szkolenia, jednak nie udało się im znaleźć nic odpowiedniego, a także były już wcześniej zatrudnione i trwało to nie krócej niż 18 miesięcy.
Co więcej, aby otrzymać zasiłek dana osoba musi udowodnić, że w poprzednim miejscu pracy była zatrudniona na umowę o pracę, a także otrzymywała wynagrodzenie w wysokości przynajmniej minimalnej płacy krajowej, od której ówczesny pracodawca odprowadzał składkę na Fundusz Pracy. Zasiłek przysługuje również tym osobom, które pracowały na umowę zlecenie lub też na podstawie innego, mniej wiążącego rodzaju umowy i odprowadzały składki na ubezpieczenie społeczne. Do grona uprawnionych do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych należą ponadto obywatele, którzy pracowali poza granicami naszego kraju, trwało to przynajmniej 365 dni, po czym przybyli do kraju jako repatrianci.