Kto odpowiada za wypadki na budowie?
 

Wszystkie osoby, które znajdują zatrudnienie w firmach działających na terenie kraju powinny mieć zapewnione bezpieczne warunki. Wynika to zarówno z konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak i Kodeksu pracy. Rzeczywistość nie zawsze jednak wygląda optymistycznie. Sektorem, w którym nieprzewidziane wypadki z udziałem pracowników zdarzają się stosunkowo często jest budownictwo. Okazuje się przy tym, że nie za każdy wypadek odpowiedzialność ponosi pracodawca.

Zasady BPH na budowie – jakie są obowiązki?


Zgodnie z Kodeksem pracy osobą, która ponosi odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i prawidłowych warunków pracy jest kierownik budowy. Do jego obowiązków należy między innymi sporządzenie planu bezpieczeństwa jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych. Dodatkowo kierownik budowy zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy – także przed wstępem na niego osób trzecich. Warto dodać, że kierownik budowy ma prawo wstrzymać wszystkie prace, jeśli uzna, że zachodzi możliwość złamania zasad BHP, a tym samym wystąpić może ryzyko utraty zdrowia bądź życia.

Wypadki na budowie: kto ponosi odpowiedzialność?


Najczęstszą przyczyną wypadków na budowie jest nieprzestrzeganie czy zaniedbywanie przepisów BHP. W tym przypadku odpowiedzialność za wypadek ponosi osoba, która miała obowiązek dopilnowania, aby pracownicy przestrzegali przepisów BHP. Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury, które zostało wydane w 2003 roku, odpowiedzialność ponoszą:

 

  • - kierownik budowy i mistrz budowlany, którzy sprawowali bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;
  • - osoba sprawująca kierownictwo nad pracownikami;
  • - pracodawca.
     

Nie tylko zaniedbywanie przepisów BHP


Zaniedbywanie przepisów BHP to tylko jedna z przyczyn wypadków na budowach. Ich źródłem mogą być również zaniedbania, które nie leżą po stronie pracodawcy. Za wypadek na budowie odpowiedzialność może ponieść więc nie tylko kierownik budowy lub pracodawca, ale także inwestor. Jego obowiązkiem jest między innymi opracowanie planu bezpieczeństwa. Winę za wypadek na budowie może ponosić także projektant. Do jego obowiązków należy  opracowanie projektu zgodnie z przepisami oraz przygotowanie dla danego obiektu informacji BHP – sugestie projektanta w tym zakresie powinny zostać uwzględnione w planie bezpieczeństwa.

Niezapewnienie pracownikom odpowiednich narzędzi, brak nadzoru – to zaniechania czy lekceważenie przepisów BPH. Osobami, które na budowie najczęściej ponoszą winę za tego typu sytuacje, a w konsekwencji za wypadki, najczęściej są kierownicy budów. Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w zakresie prawa budowlanego, polecamy usługi naszej kancelarii: http://kazarenadwokat.pl/zakres-uslug.