BLOG

Home | Blog | Bez kategorii | Na czym polega służebność gruntowa?
  • Sierpień 19, 2019
  • By
  • Comments 0

Służebność gruntowa to jeden z rodzajów służebności, który ustanawiają przepisy Kodeksu cywilnego. Jest instrumentem prawnym, który ma umożliwiać poprawienie sytuacji właściciela nieruchomości, który nie może w pełni korzystać z przysługującego mu prawa własności. Służebność przejazdu czy przechodu przez sąsiednią nieruchomość to dwie sytuacje, które można wskazać jako najbardziej charakterystyczne przykłady służebności gruntowej.

Na czym polega służebność gruntowa?

Aby mogła ona zostać ustanowiona, niezbędne są co najmniej dwie nieruchomości. Jedna z nich będzie nieruchomością obciążoną, druga nieruchomością władnącą. Właściciel nieruchomości obciążonej musi służebność tolerować, właściciel nieruchomości władnącej jest tą osobą, która będzie korzystała ze służebności. Ustanowienie służebności gruntowej polega na tym, że właścicielowi nieruchomości władnącej zostaną przyznane prawa do korzystania z nieruchomości służebnej. Oczywiście prawa te zostaną mu przyznane jedynie w ograniczonym zakresie. Wspomniane już służebności przechodu i przejazdu polegają na tym, iż właściciel nieruchomości otrzymuje prawo do przechodzenia lub przejeżdżania przez naszą działkę w sposób, który jest ściśle określony. Może na przykład skorzystać z drogi, która znajduje się na naszej nieruchomości w celu dostania się na swoją nieruchomość. Aby została ustanowiona służebność gruntowa, nieruchomości nie muszą ze sobą sąsiadować – równie dobrze może zostać ustanowiona dla nieruchomości, które są od siebie oddalone. W tym drugim przypadku muszą jednak zajść określone okoliczności.

Jak powstaje służebność gruntowa?

Służebność gruntowa powstaje na drodze umowy pomiędzy właścicielami nieruchomości. Aby jednak umowa taka była wiążąca dla właściciela nieruchomości, która zostanie obciążona, musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Służebność gruntowa może powstać nie tylko na drodze umowy właścicieli nieruchomości. Może powstać również na mocy decyzji administracyjnej (chodzi tutaj o wywłaszczenie nieruchomości), jej źródłem może być również zasiedzenie lub orzeczenie wydane przez sąd.

Ważne dla właściciela nieruchomości obciążonej

Służebność to prawo rzeczowe, które wynika z przepisów Kodeksu cywilnego. Właściciel nieruchomości obciążonej nie może mieć dotkliwie ograniczonych praw korzystania ze swojej działki. W związku z tym właściciel nieruchomości władnącej ma obowiązek tak korzystać z nieruchomości obciążonej, aby było to dla jej posiadacza jak najmniej dotkliwe. Z tytułu umowy służebności właściciel nieruchomości obciążonej ma prawo pobierać opłaty.

Więcej porad prawnych znajdziecie na stronie http://kazarenadwokat.pl/porady-prawne.

Tags:

, ,