Na czym polega ułaskawienie?

 

Wśród wszystkich prerogatyw i uprawnień Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, znajduje się niezwykle ważna funkcja ułaskawienia, która ma charakter stricte indywidualny.

Ułaskawienie może zostać wykorzystane na dwa różne sposoby. Przede wszystkim dotyczy darowania kar, środków karnych bądź skutków skazania. W takiej sytuacji wszelkie konsekwencje czynu zakazanego są anulowane.

Ułaskawienie może wiązać się również ze złagodzeniem kary. Urzeczywistnia się to zazwyczaj poprzez zamianę wyroku na łagodniejszy (na przykład na grzywnę pieniężna) bądź czasowe zawieszenie wykonania wyroku sądu. Bardzo ważne jest to, że ułaskawienie nie może dotyczyć spraw rozpatrywanych przed Trybunałem Stanu, a także kwestii dotyczących odszkodowań z urzędu czy powództwa cywilnego.

Procedura starania się o ułaskawienie prezydenckie może zostać rozpoczęta przez wiele podmiotów. Oczywiście prawo ma do tego sam skazany, ale również jego krewni. W polskim prawie istnieją zapisy, które uprawniają także samego Prokuratora Generalnego do wszczęcia postępowania z urzędu. Po zapoznaniu się ze sprawą, przedstawia on akta bezpośrednio Prezydentowi.

Ostateczny werdykt sądu o przedstawienie wniosku o ułaskawienie prezydenckie zależny jest między innymi od zachowania skazanego, jego stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i rodzaju kary.