Na czym polega wyrok w zawieszeniu?

 

Wyrok w zawieszeniu, a dokładnie warunkowe zawieszenie wykonania kary to przewidziane w prawie karnym działanie, które polega na wstrzymaniu wydanej represji na ściśle określony okres czasu. Bardzo istotną sprawą jest tu sposób zachowania skazanego, gdyż właśnie od tego zależy czy dana represja zostanie zastosowana, czy też nie. Można powiedzieć, że wyrok w zawieszeniu ma charakter resocjalizacyjny, jako że sąd przyjmuje tu względem skazanego pozytywną prognozę społeczno-kryminologiczną. Przypuszcza się więc, że osoba, która popełniła konkretne przestępstwo zrozumie swój błąd i co najważniejsze – nigdy więcej go nie powtórzy. Otrzymanie wyroku w zawieszeniu jest więc w dużej mierze zależne od takich czynników jak postawa, właściwości, czy dotychczasowy sposób życia sprawcy.
Okres zawieszenia kary może trwać od dwóch do nawet dziesięciu lat, w zależności od rodzaju wymierzonego wyroku lub kary. Co istotne, sąd może tu orzekać w sposób obligatoryjny, bądź też w sposób fakultatywny. W tym pierwszym przypadku ma miejsce obowiązkowy dozór wobec nieletniego sprawcy, który umyślnie popełnił przestępstwo, a także wobec multirecydiwisty, jak również tego, kto popełnił przestępstwo wynikające z występujących u niego zaburzeń na tle seksualnym. Z kolei w drugim przypadku mamy do czynienia z grzywną i/lub z dozorem kuratora.
Podsumowując, wyrok w zawieszeniu jest okresem próbnym, w którym sprawca pozostaje pod baczną obserwacją, jednak nie trafia do więzienia.