Procedura windykacji należności krok po kroku
 

Na procedurę windykacji składają się czynności zarówno prawne, jak i procesowe i faktyczne. Mają one przed sobą tylko jeden cel: wykonanie zobowiązania przez dłużnika.  

 

Postępowanie windykacyjne: jak to wygląda?

  Proces windykacyjny jest bardzo dużym obciążeniem dla obu stron; dotyka on nie tylko dłużnika, ale także wierzyciela. W grę bowiem wchodzą - wywołujące zawsze duże emocje - pieniądze. Większość przedsiębiorców, którzy chcą odzyskać swoje należności, decyduje się na skorzystanie z pomocy firmy windykacyjnej. Warto jeszcze dodać, że proces windykacji może odbyć się na dwa sposoby. Windykacja może być polubowna lub sądowa. W pierwszym przypadku możliwe jest jedynie monitorowanie, czy dłużnik spłaca swoje zadłużenie. W przypadku windykacji polubownej w razie niedokonywania przez dłużnika płatności można go monitować. W przypadku windykacji sądowej uzyskuje się nakaz zapłaty lub wyrok sądowy. Mogą one zostać uzupełnione klauzulą wykonalności – wówczas staną się one tytułem wykonawczym. A w takiej sytuacji możliwa jest egzekucja komornicza.  
 

Etapy windykacji

  Proces windykacji składa się z kilku etapów. Są to:
 

 •  - powstanie zobowiązania - w przypadku przedsiębiorstw powstają one najczęściej na skutek nieopłacania faktur;
   
 •  - postępowanie polubowne - polega ono na tym, iż wierzyciel wysyła monity wzywające dłużnika do zapłaty.
  Tak naprawdę postępowanie windykacyjne zaczyna się właśnie od tego kroku. Na tym etapie proces windykacji może się zakończyć poprzez podpisanie ugody między dłużnikiem a wierzycielem;
 •  
 • - postępowanie sądowe - może zostać poprzedzone przedprocesowym wezwaniem do zapłaty. Przedprocesowe wezwanie do zapłaty powinno zawierać propozycję ugody. Jeśli nie przyniesie ono oczekiwanego skutku, sprawa trafi do sądu. W przypadku postępowania sądowego zobowiązanie nie może ulec przedawnieniu. Postępowanie sądowe to krok, który umożliwia uzyskanie tytułu egzekucyjnego. W efekcie wierzyciel może dalej ubiegać się o spłatę długu;
   
 • - postępowanie klauzulowe - wniosek może złożyć wierzyciel, może też toczyć się z urzędu. Uzyskanie klauzuli wykonalności poprzez orzeczenie sądu oznacza możliwość przeprowadzenia egzekucji komorniczej;

  -postępowanie egzekucyjne - aby mogło zostać rozpoczęte, wierzyciel musi złożyć wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji.
   

  Najtrudniej jest odzyskać stare długi, dlatego zaleca się przeprowadzanie postępowania windykacyjnego w możliwie najszybszym czasie. Każdy przedsiębiorca może podjąć mnóstwo kroków, które ochronią go przed utratą należnych płatności, a w efekcie przed procedurą windykacyjną.   W naszej kancelarii zajmujemy się między innymi postępowaniem zabezpieczającym i egzekucyjnym - zapraszamy do zapoznania z ofertą i skorzystania z naszych usług: http://kazarenadwokat.pl/zakres-uslug.