Separacja a alimenty

 

Rozwód jest wyjściem ostatecznym. Są pary, które de facto nie chcą ze sobą dłużej być, ale nie chcą też z różnych przyczyn (często religijnych) decydować się na rozwód. Małżonkowie, którzy nie zdecydują się na rozwód, mają jeszcze jedno rozwiązanie: separację.
 

Czym jest separacja z punktu widzenia prawa?

Orzeczenie separacji nie oznacza formalnego rozwiązania małżeństwa. Formalnie trwa ono nadal, ale małżonkowie nie są już zobowiązani do wspólnego pożycia. Od strony praktycznej wygląda to tak, że od chwili orzeczenia separacji mogą zamieszkać oddzielnie, prowadzić odrębne gospodarstwo domowe, prowadzić nowe życie. Z chwilą orzeczenia przez sąd separacji pomiędzy małżonkami ustaje wspólnota majątkowa. Wzmianka o separacji zostanie wpisana do aktu małżeństwa. Małżonek pozostający w separacji nie będzie też mógł dziedziczyć z mocy ustawy. O separację może wystąpić także małżonek, który ponosi winę za rozpad pożycia małżeńskiego. Jeżeli taka jest wola małżonków, sąd może dokonać również podziału majątku.
 

Małżonkowie, którzy pozostają w separacji, nie mogą jednak zawrzeć nowych związków małżeńskich. Dzieje się tak, ponieważ nadal w świetle prawa ich małżeństwo istnieje.
 

Czy w przypadku separacji możliwe jest przyznanie alimentów?

W przypadku orzeczenia separacji nie ma możliwości, aby sąd nie przyznał alimentów dla małoletnich, wspólnych dzieci małżonków pozostających w separacji. Wydając wyrok o separacji, sąd ustali w nim wysokość tychże alimentów. Sąd ustali także, w jaki sposób pozostający w separacji rodzice mają sprawować opiekę nad małoletnimi dziećmi.
 

A co z alimentami dla współmałżonka?

Separacja nie wyklucza możliwości przyznania alimentów także dla współmałżonka. W przypadku, kiedy o alimenty ubiega się małżonek niebędący winnym rozpadu małżeńskiego, sąd może zasądzić na jego rzecz alimenty pod warunkiem, że na skutek separacji popadł on w niedostatek. Jeśli separacja została orzeczona bez orzekania o winie, o alimenty może wnioskować każdy z małżonków, który na skutek separacji znajdzie się w niedostatku. Obowiązek alimentacyjny wobec małżonka trwa, dopóki sąd nie zniesie separacji.
 

Czy separacja ma trwałe skutki?

Jeśli małżonkowie wystąpią do sądu z wnioskiem o zniesienie separacji, sąd może przychylić się do ich wniosku i znieść separację. Z chwilą wydania wyroku przed sąd wszystkie skutki prawne, które pociąga za sobą separacja, ustają.