W Polsce niestety niewiele par, które podjęły decyzję o rozwodzie, rozstaje się w przyjazny sposób. Nie zawsze bowiem rozwód bez orzekania o winie jest rozwiązaniem korzystnym. Czasami konieczne jest wskazanie winnego rozpadu związku małżeńskiego.


Kiedy warto, aby rozwód odbył się z orzeczeniem o winie?

 

Na takie rozwiązanie warto zdecydować się, kiedy rozwód bez orzekania o winie będzie krzywdzący dla jednej ze stron. O rozwód z orzeczeniem o winie najczęściej wnioskują kobiety, które pozostają na utrzymaniu męża. Rozwód bez orzekania o winie będzie dla nich krzywdzący, gdyż nie będą miały prawa, aby wystąpić o przyznanie alimentów od byłego już małżonka. W sytuacji, kiedy alimenty będą jedynym źródłem utrzymania, rozwód bez orzekania o winie będzie rozwiązaniem niezwykle niekorzystnym.

 

Kiedy sąd może orzec rozwód z orzeczeniem o winie?

 

Przyczyny orzekania rozwodu z orzeczeniem o winie to najczęściej:

- nadużywanie alkoholu przez współmałżonka;
- zdrada współmałżonka;
- przemoc.

Przyczyną orzeczenia rozwodu z orzeczeniem o winie może być także porzucenie rodziny lub skrajne zaniedbywanie jej potrzeb.
 

Świadkowie i dowody

 

Jeżeli zależy nam na tym, aby sąd uznał współmałżonka za całkowicie winnego rozpadu małżeństwa, drugi ze współmałżonków musi przed sądem przedstawić dowody jego winy. Sąd dopuszcza nie tylko zeznania świadków, ale także dokumenty. Jeżeli małżonek dopuszcza się przemocy domowej, pomocne mogą okazać się obdukcje lekarskie. Jako dowody sąd może dopuścić także nagrania dokonane przy pomocy kamery lub telefonu komórkowe, SMS-y czy listy elektroniczne.

 

Czy warto występować o rozwód z orzeczeniem o winie?

 

Osoba, której po rozwodzie sytuacja materialna ulegnie zdecydowanemu pogorszeniu, będzie mogła wystąpić o alimenty. Oczywiście sąd może ich nie przyznać. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie pokrzywdzony były współmałżonek nie ma możliwości ubiegania się o przyznanie alimentów. W przypadku zasądzenia alimentów mogą one zostać przyznane dożywotnio, ale tylko pod jednym warunkiem: osoba, której je przyznano, nie może zawrzeć nowego związku małżeńskiego. Po zawarciu nowego związku małżeńskiego straci prawo do alimentów od byłego współmałżonka.

 

Rozwód bez orzekania o winie z reguły jest udzielany przez sąd bardzo szybko. W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie postępowanie toczy się o wiele dłużej.