długi

Home | Blog | Posts Tagged "długi"

Kto odpowiada za długi spadkowe?

Na wstępie wskazać należy, iż spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe od chwili śmierci spadkodawcy. Jednakże ze względu na fakt, iż do chwili złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku lub upływu sześciomiesięcznego terminu na jego złożenie to odpowiedzialność ta ma charakter […]

więcej

Jak odzyskać pieniądze od dłużnika?

Najważniejszym elementem przy odzyskiwaniu należności jest szybkość działania. Najczęściej nie jesteś jedynym wierzycielem danego dłużnika więc musisz wyprzedzić innych wierzycieli, gdyż majątek dłużnika może nie wystarczyć na zaspokojenie twojej wierzytelności. Ponadto nie możesz się zastanawiać, czy pozwać dłużnika do sądu […]

więcej

Kiedy i komu przysługuje skarga pauliańska?

Kiedy i komu przysługuje skarga pauliańska? Skarga pauliańska, będąca podstawowym narzędziem mającym na celu ochronę wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, została uregulowana w Tytule X Kodeksu cywilnego. Do wystąpienia z żądaniem uznania czynności prawnej za bezskuteczną względem siebie, może wystąpić […]

więcej