kpk

Home | Blog | Posts Tagged "kpk"

Kto i na jak długo może zatrzymać osobę podejrzaną?

Polski kodeks postępowania karnego przewiduje kilka przypadków, w których możliwe jest zatrzymanie osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa. Pierwszym, podstawowym rodzajem zatrzymania jest ujęcie obywatelskie, przewidziane w art. 243 k.p.k.. Każdy ma prawo ująć osobę złapaną na „gorącym uczynku” lub bezpośrednio […]

więcej

Na czym polega wyrok w zawieszeniu?

Na czym polega wyrok w zawieszeniu? Wyrok w zawieszeniu, a dokładnie warunkowe zawieszenie wykonania kary to przewidziane w prawie karnym działanie, które polega na wstrzymaniu wydanej represji na ściśle określony okres czasu. Bardzo istotną sprawą jest tu sposób zachowania skazanego, […]

więcej

Jakie są funkcje prawa karnego?

Jakie są funkcje prawa karnego? Prawo karne jest stanowione przez zespół przepisów prawnych tworzących ramy dla wnioskowania i wyjaśniania zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną obywatela, który dopuścił się popełnienia czynu prawnie zabronionego. Charakteryzuje się ono pięcioma zasadniczymi funkcjami, spośród których […]

więcej