rozwód

Home | Blog | Posts Tagged "rozwód"

Czym różni się rozwód z orzekaniem o winie od rozwodu bez orzekania o winie?

Jednym z podstawowych zagadnień związanych z problematyką rozwodów jest orzekanie o winie za rozkład pożycia. Podstawowym przepisem w tym zakresie jest art. 57 k.r.o., który nadaje sądowi uprawnienie do orzekania, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Kodeks […]

więcej

Co należy wiedzieć przy podziale majątku wspólnego między małżonkami?

W momencie zawarcia małżeństwa, z mocy ustawy, pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Obejmuje ona wszelkie przedmioty majątkowe, nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Na poczet majątku wspólnego wliczane są w szczególności: pobrane wynagrodzenie […]

więcej

Jak uzyskać alimenty na dzieci?

Jeżeli ojciec dziecka nie chce ponosić kosztów jego utrzymania, matka może dochodzić praw dziecka przed sądem. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba […]

więcej

Jak wyliczyć wysokość alimentów?

Jak wyliczyć wysokość alimentów? Kwestia wysokości alimentów bywa sprawą sporną. Często zdarza się, że strony mają sprzeczne interesy – jednej zależy na tym, by kwota była jak najniższa, drugiej – wprost przeciwnie. Czy istnieje złoty środek? W przypadku alimentów nie […]

więcej

Separacja a alimenty

Separacja a alimenty Rozwód jest wyjściem ostatecznym. Są pary, które de facto nie chcą ze sobą dłużej być, ale nie chcą też z różnych przyczyn (często religijnych) decydować się na rozwód. Małżonkowie, którzy nie zdecydują się na rozwód, mają jeszcze […]

więcej

Konsekwencje pozbawienia władzy rodzicielskiej

Konsekwencje pozbawienia władzy rodzicielskiej Dzieci pozostają – aż do ukończenia osiemnastego roku życia – pod władzą rodzicielską sprawowaną przez ojca i matkę. Są jednak sytuacje, w których rodzice – albo oboje, albo jedno z nich – mogą zostać tej władzy […]

więcej

Skutki rozwodu z orzeczeniem o winie

W Polsce niestety niewiele par, które podjęły decyzję o rozwodzie, rozstaje się w przyjazny sposób. Nie zawsze bowiem rozwód bez orzekania o winie jest rozwiązaniem korzystnym. Czasami konieczne jest wskazanie winnego rozpadu związku małżeńskiego. Kiedy warto, aby rozwód odbył się […]

więcej

Czym jest separacja?

Czym jest separacja? Rozwód to pojęcie znane doskonale wszystkim znam. Oznacza trwałe zakończenie małżeństwa i wiąże się z szeregiem skutków prawnych. Separacja jest już większości z nas obca. Nie wiemy często na czym polega i jakie konsekwencje się z nią […]

więcej

Czym jest opieka naprzemienna?

Czym jest opieka naprzemienna? Rozwód jest wydarzeniem bardzo traumatycznym nie tylko dla rozwodzących się małżonków, ale przede wszystkim dla ich dzieci. Pozostaje bowiem do uregulowania kwestia, komu powierzyć opiekę nad pociechami. Najczęściej opieka nad pociechami powierzana jest jednemu z rodziców […]

więcej

Czy warto zdecydować się na zawarcie małżeńskiej umowy majątkowej?

Czy warto zdecydować się na zawarcie małżeńskiej umowy majątkowej? W chwili zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa na mocy ustawy. Jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, ale także już w trakcie trwania małżeństwa małżonkowie mogą zawrzeć majątkową umowę małżeńską. […]

więcej