skarga pauliańska

Home | Blog | Posts Tagged "skarga pauliańska"

Kiedy i komu przysługuje skarga pauliańska?

Kiedy i komu przysługuje skarga pauliańska? Skarga pauliańska, będąca podstawowym narzędziem mającym na celu ochronę wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, została uregulowana w Tytule X Kodeksu cywilnego. Do wystąpienia z żądaniem uznania czynności prawnej za bezskuteczną względem siebie, może wystąpić […]

więcej