spółka

Home | Blog | Posts Tagged "spółka"

Jak założyć sp. z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest samodzielnym podmiotem posiadającym osobowość prawną od chwili rejestracji. Pierwszym etapem założenia spółki z o.o. jest sporządzenie i zawarcie umowy przez przyszłych wspólników. W umowie spółki powinna być określona nazwa spółki, jej siedziba, przedmiot działalności, wysokość […]

więcej