Umowa o dzieło czy umowa zlecenie?

 

Większość działalności gospodarczych musi podejmować współpracę z nowymi osobami, jednak ze względu na wysokie koszty etatu pracownikom, w pierwszych miesiącach pracy, oferuje się umowę o dzieło lub umowę zlecenie. O każdej z nich decydują całkowicie odmienne przepisy, regulujące zawieranie kontraktów. Umowa o dzieło, tak jak umowa zlecenie to tzw. umowy cywilnoprawne, jednak pełnią one odmienne funkcje i powodują inne skutki. Podstawową różnicą pomiędzy umową o dzieło a umową zlecenie jest to, że odpowiedzialność za wykonanie pracy spoczywa na różnych osobach. W przypadku umowy o dzieło przyjmujący zlecenie zobowiązuje się wykonać określone w umowie dzieło, natomiast zlecający musi za nie dokonać ustalonej wcześniej zapłaty. Do przedmiotów umowy o działo należą czynności, które dają widoczny rezultat. Mogą to być zarówno przedmioty materialne, takie jak fotel czy komoda oraz niematerialne jak np. oprogramowanie czy strona internetowa. Umowa zlecenie natomiast polega na tym, że zleceniobiorca przyjmując zlecenie zobowiązuje się wykonać określoną w umowie czynność, jednak nie bierze on odpowiedzialności za jej efekt końcowy. Wśród popularnych prac wykonywanych na umowę zlecenie znajduje się rozwożenie pizzy, koszenie trawnika, czy roznoszenie ulotek. Obie umowy różnią się także pod względem wynagrodzenia i formy wypowiedzenia. Umowa zlecenie nie musi być odpłatna, natomiast umowa o dzieło jest każdorazowo płatna. W przypadku wypowiedzeń umowa zlecenie może być zerwana w każdej chwili, a umowa o dzieło zostaje rozwiązana według określonych wcześniej w umowie warunków.