Prawo autorskie chroni utwór przed bezprawnym wykorzystaniem i nadaje autorowi wyłączność na wytwarzanie, dystrybucję i sprzedaż produktów na nim opartych. Zasoby chronione prawem autorskim można upubliczniać na bazie udzielonej przez autora licencji.
Twórca może udzielić licencji odpłatnej bądź nieodpłatnej. Opłata licencyjna stanowi wynagrodzenia dla autora, natomiast licencjobiorca może osiągać korzyści materialne właśnie dzięki licencji. Trzeba pamiętać, że umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu obejmuje pola eksploatacji, które są wyraźnie w niej wymienione. Możemy nabyć prawa na zasadzie wyłączności lub bez niej. Natomiast jeżeli autor upowszechni utwór, to każdy ma prawo z niego korzystać nieodpłatnie, ale jedynie na własny użytek osobisty. Ma to miejsce, gdy utwór został, za zezwoleniem autora, udostępniony publicznie. Popularne są obecnie tzw. powszechne, publiczne licencje, np. GNU General Public License, dotycząca oprogramowania.
Ustawodawca w celu zabezpieczenia autora przewidział, że za naruszenie praw autorskich grozi odpowiedzialność karna. Trzymajmy się rozwiązań opartych o licencję, a więc zgodnych z prawem. Szczególnie Internet niesie ze sobą wiele pokus związanych z nielegalnym rozpowszechnianiem plików innych autorów.