Porady Prawne

Home | Blog | Archive by Category "Porady Prawne"

Porady prawne w Lublinie

Kluczowym elementem naszej działalności, tuż obok zadań związanych z bieżącą obsługą prawną firm oraz reprezentacją w postępowaniach sądowych, jest udzielanie profesjonalnych i skutecznych porad prawnych. Wszystkim zainteresowanym uzyskaniem pomocy prawnej w naszej kancelarii, przedstawiamy podstawowe reguły, którymi kierujemy się podczas jej udzielania. By ułatwić Państwu rozwiązanie problemu, przedstawiamy tematy, w zakresie których najczęściej udzielamy porady prawnej, a także odpowiedzi na podstawowe pytania z różnych dziedzin prawa, które zadają nasi Klienci.

Prosimy pamiętać, że omówione poniżej zagadnienia mają charakter jedynie informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada prawna, udzielana indywidualnie Klientowi na spotkaniu z adwokatem, za której treść odpowiadamy cywilnie. Każda sprawa, z którą się spotykamy jest inna, ma swoją specyfikę, dlatego nasi adwokaci podchodzą do wszystkich zagadnień indywidualnie i ze świeżym spojrzeniem, nawet jeśli dotyczą zbliżonych kwestii. Tylko po szczegółowej rozmowie i poznaniu wszelkich okoliczności sprawy adwokat jest w stanie udzielić fachowej pomocy prawnej na jakikolwiek temat.

Obsługa prawna w Kancelarii Łukasza Kazarena w Lublinie

Mając na uwadze powyższe informacje, polecamy Państwu bezpośredni kontakt z naszą Kancelarią, mieszczącą się w Lublinie przy ul. Marii Skłodowskiej 46/1. Uzyskacie tam Państwo achowe, indywidualne oraz rzetelne porady prawne od dobrych i wyspecjalizowanych w danej dziedzinie prawników. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z Państwem będziemy w stanie lepiej apoznać się ze specyfiką konkretnej sprawy oraz bardziej precyzyjnie określić stojące przed nami zadania. Nasza Kancelaria działa w Lublinie i okolicach, a porady prawne, których udzielamy najczęściej dotyczą takich zagadnień jak: odszkodowania powypadkowe, rozwody, sprawy rodzinne spadkowe, tematy związane z nieruchomościami i ich obrotem. Z przyjemnością udzielamy także pomocy w innych dziedzinach prawa, takich jak prawo karne czy prawo gospodarczo–handlowe.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi dla Państwa odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

kobieta pakuje rzeczy

Co powinno się znaleźć w wypowiedzeniu umowy o pracę?

Otrzymanie wypowiedzenia umowy o pracę jest dla wielu osób przykrą wiadomością. Ważne jednak, aby zwrócić uwagę na to, czy w dokumencie znajdują się wszystkie niezbędne informacje. Jednym ze stałych elementów jest na przykład wzmianka o możliwości odwołania się do sądu […]

więcej
architekt

Jak uzyskać pozwolenie na budowę domu?

Własny dom to marzenie wielu osób. Chcąc rozpocząć realizację takiego planu, warto najpierw zapoznać się z wymogami prawnymi. Należą do nich między innymi uprawnienia, jakie trzeba uzyskać od różnych urzędów. W tym artykule skupimy się na jednym z podstawowych dokumentów, czyli […]

więcej
zgromadzenie

Czym jest i w jakim celu zwołuje się zgromadzenie wspólników?

Zgromadzenie wspólników jest organem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. To właśnie w nim spoczywa największa władza. Do zgromadzenia wspólników zalicza się jednak również wszystkie spotkania wspólników, które odbywają się zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami, a także umową spółki. Celem  jest podejmowanie […]

więcej
rozwód

Kto ponosi koszty rozwodu?

Rozwód nie należy do najtańszych procesów sądowych, zwłaszcza jeśli sprawa jest skomplikowana, a zebranie materiału dowodowego wymaga uzyskania opinii wielu biegłych. To jednak nie wszystko. Do wachlarza opłat doliczyć należy  wynagrodzenie dla pełnomocników, koszty przejazdu, czas poświęcony na uzupełnianie dokumentów. Kto ostatecznie będzie musiał […]

więcej

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o dowód osobisty dla dziecka?

Wyrobienie dowodu osobistego dla dziecka jest opłacalne, jeśli rodzice chcą odbyć z nim podróż na terenie Unii Europejskiej. Warto wiedzieć, że wydanie tego dokumentu jest bezpłatne, w przeciwieństwie do paszportu, którego koszt wyrobienia to co najmniej kilkadziesiąt złotych. Jakie informacje […]

więcej

Kto dziedziczy po osobie bezdzietnej?

Zdarza się, że ktoś umiera bezpotomnie. Oznacza to, że nie pozostawia po sobie żyjących nie tylko dzieci, ale również wnuków ani prawnuków. W takiej sytuacji pojawia się pytanie, kto ma prawo odziedziczyć majątek po takiej osobie. Zasady dziedziczenia po osobach […]

więcej

Jak długo ważny jest testament

Jedną z form rozporządzania własnym majątkiem już po śmierci jest sporządzenie testamentu. Wyróżnia się kilka rodzajów testamentów. Co ważne, testament nie traci ważności z uwagi na czas, jaki upłynął od jego sporządzenia. Kiedy testament jest ważny? Sporządzenie testamentu ma charakter […]

więcej

Prawo sąsiedzkie – najważniejsze informacje

Mianem prawa sąsiedzkiego określa się zbiór przepisów prawa cywilnego, których zadaniem jest regulowanie kwestii dotyczących sąsiedztwa gruntów mających różnych właścicieli. Wskazują one na konkretne obowiązki międzysąsiedzkie, mówią także o ograniczeniach prawa własności.  Droga konieczna Prawo sąsiedzkie reguluje między innymi kwestie […]

więcej

Co to jest skarga kasacyjna?

Ustawodawca stworzył przepisy, które dają stronom w sprawie możliwość odwołania się od wyroku. Jeśli jest to wyrok sądu I instancji, to możliwe jest wniesienie apelacji. W przypadku orzecznictwa sądu II instancji można skorzystać z tzw. skargi kasacyjnej. Na czym ona […]

więcej

Co to jest niegodność dziedziczenia?

Zgodnie z obowiązującym prawem nie każda osoba – nawet jeśli wskazuje na to testament oraz ustawa – może dziedziczyć po zmarłym. Są sytuacje, w których może zostać uznana za niegodną dziedziczenia.

więcej