Porady Prawne

Home | Blog | Archive by Category "Porady Prawne" (Page 3)

Porady prawne w Lublinie

Kluczowym elementem naszej działalności, tuż obok zadań związanych z bieżącą obsługą prawną firm oraz reprezentacją w postępowaniach sądowych, jest udzielanie profesjonalnych i skutecznych porad prawnych. Wszystkim zainteresowanym uzyskaniem pomocy prawnej w naszej kancelarii, przedstawiamy podstawowe reguły, którymi kierujemy się podczas jej udzielania. By ułatwić Państwu rozwiązanie problemu, przedstawiamy tematy, w zakresie których najczęściej udzielamy porady prawnej, a także odpowiedzi na podstawowe pytania z różnych dziedzin prawa, które zadają nasi Klienci.

Prosimy pamiętać, że omówione poniżej zagadnienia mają charakter jedynie informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada prawna, udzielana indywidualnie Klientowi na spotkaniu z adwokatem, za której treść odpowiadamy cywilnie. Każda sprawa, z którą się spotykamy jest inna, ma swoją specyfikę, dlatego nasi adwokaci podchodzą do wszystkich zagadnień indywidualnie i ze świeżym spojrzeniem, nawet jeśli dotyczą zbliżonych kwestii. Tylko po szczegółowej rozmowie i poznaniu wszelkich okoliczności sprawy adwokat jest w stanie udzielić fachowej pomocy prawnej na jakikolwiek temat.

Obsługa prawna w Kancelarii Łukasza Kazarena w Lublinie

Mając na uwadze powyższe informacje, polecamy Państwu bezpośredni kontakt z naszą Kancelarią, mieszczącą się w Lublinie przy ul. Marii Skłodowskiej 46/1. Uzyskacie tam Państwo achowe, indywidualne oraz rzetelne porady prawne od dobrych i wyspecjalizowanych w danej dziedzinie prawników. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z Państwem będziemy w stanie lepiej apoznać się ze specyfiką konkretnej sprawy oraz bardziej precyzyjnie określić stojące przed nami zadania. Nasza Kancelaria działa w Lublinie i okolicach, a porady prawne, których udzielamy najczęściej dotyczą takich zagadnień jak: odszkodowania powypadkowe, rozwody, sprawy rodzinne spadkowe, tematy związane z nieruchomościami i ich obrotem. Z przyjemnością udzielamy także pomocy w innych dziedzinach prawa, takich jak prawo karne czy prawo gospodarczo–handlowe.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi dla Państwa odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Czym różni się rozwód z orzekaniem o winie od rozwodu bez orzekania o winie?

Jednym z podstawowych zagadnień związanych z problematyką rozwodów jest orzekanie o winie za rozkład pożycia. Podstawowym przepisem w tym zakresie jest art. 57 k.r.o., który nadaje sądowi uprawnienie do orzekania, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Kodeks […]

więcej

Kto i na jak długo może zatrzymać osobę podejrzaną?

Polski kodeks postępowania karnego przewiduje kilka przypadków, w których możliwe jest zatrzymanie osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa. Pierwszym, podstawowym rodzajem zatrzymania jest ujęcie obywatelskie, przewidziane w art. 243 k.p.k.. Każdy ma prawo ująć osobę złapaną na „gorącym uczynku” lub bezpośrednio […]

więcej

Przestępstwo fałszowania oznaczeń produktów.

Kilka uwag na temat przestępstwa z art. 306 kk. Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997 r. wprowadził w rozdziale XXXVI przestępstwo fałszowania oznaczeń produktu. Jest to rozwiązaniem nowe w polskim prawie karnym. Nie przewidywał go ani kodeks karny z […]

więcej

Przestępstwo porwania dla okupu.

Porwanie dla okupu (art. 252 k.k.) – zagadnienia wybrane, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zbiegu przepisów. Wzięcie lub przetrzymywanie zakładnika, czyli czyn określony w art. 252 kk jest przestępstwem nie znanym kodeksowi karnemu z 1969 r. Wprowadzenie powyższego przepisu powiązane jest […]

więcej

Jaka jest różnica między umową zlecenia, a umową o dzieło?

Zarówno umowa zlecenia, jak i umowa o dzieło to podstawowe rodzaje umów, znajdujące swoje uregulowanie w kodeksie cywilnym. Definicję pierwszej z nich znajdziemy w art. 734 § 1 k.c.- przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności […]

więcej

Co należy wiedzieć przy podziale majątku wspólnego między małżonkami?

W momencie zawarcia małżeństwa, z mocy ustawy, pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Obejmuje ona wszelkie przedmioty majątkowe, nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Na poczet majątku wspólnego wliczane są w szczególności: pobrane wynagrodzenie […]

więcej

Prawa konsumenta w związku z zakupem wadliwego towaru?

Niekiedy zakupiony przez nas towar nagle przestaje działać. Zazwyczaj oznacza to, iż posiada on jakąś wadę, co w języku prawniczym określane jest jako niezgodność z umową. Skutkiem owej niezgodności może być brak właściwości, jakie rzeczony towar powinien posiadać, lub nienadawanie […]

więcej

Kto odpowiada za długi spadkowe?

Na wstępie wskazać należy, iż spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe od chwili śmierci spadkodawcy. Jednakże ze względu na fakt, iż do chwili złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku lub upływu sześciomiesięcznego terminu na jego złożenie to odpowiedzialność ta ma charakter […]

więcej

Jak dokonać działu spadku?

W sytuacji, w której spadek nabywany jest przez więcej niż jednego spadkobiercę, można dokonać zniesienia wspólności majątku spadkowego, rozdzielając pomiędzy spadkobierców poszczególne przedmioty majątkowe – jest to określane mianem działu spadku. Zgodnie z artykułem 1037 § 1 kodeksu cywilnego dział […]

więcej

Jak stwierdzić nabycie spadku po zmarłym?

Aby uregulować kwestie majątkowe osoby zmarłej konieczne jest przeprowadzenie postępowania o stwierdzeniu nabycia spadku. Aby tego dokonać należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku do właściwego sądu (biorąc pod uwagę ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego). Stwierdzenie nabycia spadku może odbywać się […]

więcej