Porady Prawne

Home | Blog | Archive by Category "Porady Prawne" (Page 4)

Porady prawne w Lublinie

Kluczowym elementem naszej działalności, tuż obok zadań związanych z bieżącą obsługą prawną firm oraz reprezentacją w postępowaniach sądowych, jest udzielanie profesjonalnych i skutecznych porad prawnych. Wszystkim zainteresowanym uzyskaniem pomocy prawnej w naszej kancelarii, przedstawiamy podstawowe reguły, którymi kierujemy się podczas jej udzielania. By ułatwić Państwu rozwiązanie problemu, przedstawiamy tematy, w zakresie których najczęściej udzielamy porady prawnej, a także odpowiedzi na podstawowe pytania z różnych dziedzin prawa, które zadają nasi Klienci.

Prosimy pamiętać, że omówione poniżej zagadnienia mają charakter jedynie informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada prawna, udzielana indywidualnie Klientowi na spotkaniu z adwokatem, za której treść odpowiadamy cywilnie. Każda sprawa, z którą się spotykamy jest inna, ma swoją specyfikę, dlatego nasi adwokaci podchodzą do wszystkich zagadnień indywidualnie i ze świeżym spojrzeniem, nawet jeśli dotyczą zbliżonych kwestii. Tylko po szczegółowej rozmowie i poznaniu wszelkich okoliczności sprawy adwokat jest w stanie udzielić fachowej pomocy prawnej na jakikolwiek temat.

Obsługa prawna w Kancelarii Łukasza Kazarena w Lublinie

Mając na uwadze powyższe informacje, polecamy Państwu bezpośredni kontakt z naszą Kancelarią, mieszczącą się w Lublinie przy ul. Marii Skłodowskiej 46/1. Uzyskacie tam Państwo achowe, indywidualne oraz rzetelne porady prawne od dobrych i wyspecjalizowanych w danej dziedzinie prawników. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z Państwem będziemy w stanie lepiej apoznać się ze specyfiką konkretnej sprawy oraz bardziej precyzyjnie określić stojące przed nami zadania. Nasza Kancelaria działa w Lublinie i okolicach, a porady prawne, których udzielamy najczęściej dotyczą takich zagadnień jak: odszkodowania powypadkowe, rozwody, sprawy rodzinne spadkowe, tematy związane z nieruchomościami i ich obrotem. Z przyjemnością udzielamy także pomocy w innych dziedzinach prawa, takich jak prawo karne czy prawo gospodarczo–handlowe.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi dla Państwa odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Jak założyć sp. z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest samodzielnym podmiotem posiadającym osobowość prawną od chwili rejestracji. Pierwszym etapem założenia spółki z o.o. jest sporządzenie i zawarcie umowy przez przyszłych wspólników. W umowie spółki powinna być określona nazwa spółki, jej siedziba, przedmiot działalności, wysokość […]

więcej

Co zrobić, gdy firma budowlana opóźnia się z budową domu lub dom ma wady?

W zgodzie z Kodeksem Cywilnym w ramach umowy o roboty budowlane wykonawca zobowiązany jest do oddania zapisanego w umowie obiektu, wykonanego według projektu i zasad wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązany jest do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z […]

więcej

Jak odzyskać pieniądze od dłużnika?

Najważniejszym elementem przy odzyskiwaniu należności jest szybkość działania. Najczęściej nie jesteś jedynym wierzycielem danego dłużnika więc musisz wyprzedzić innych wierzycieli, gdyż majątek dłużnika może nie wystarczyć na zaspokojenie twojej wierzytelności. Ponadto nie możesz się zastanawiać, czy pozwać dłużnika do sądu […]

więcej

Jak uzyskać alimenty na dzieci?

Jeżeli ojciec dziecka nie chce ponosić kosztów jego utrzymania, matka może dochodzić praw dziecka przed sądem. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba […]

więcej

Jak uzyskać wysokie odszkodowanie powypadkowe?

Jeżeli miałeś wypadek, a wydaje Ci się, że nic nie jesteś w stanie uzyskać właśnie Tu odpowiem na podstawowe pytania związane z odszkodowaniami. Pamiętaj że Firmy Ubezpieczeniowe zawsze zaniżają wysokość wypłacanych świadczeń. Aby wywalczyć wysokie odszkodowanie należy dobrze przeprowadzić postępowanie […]

więcej