BLOG

Home | Blog | Porady Prawne | Jak długo ważny jest testament
  • styczeń 26, 2021
  • By
  • Comments 0

Jedną z form rozporządzania własnym majątkiem już po śmierci jest sporządzenie testamentu. Wyróżnia się kilka rodzajów testamentów. Co ważne, testament nie traci ważności z uwagi na czas, jaki upłynął od jego sporządzenia.

Kiedy testament jest ważny?

Sporządzenie testamentu ma charakter czynności prawnej. Dokument ten będzie ważny wówczas, gdy sporządzi go osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że testament spisany przez osobę ubezwłasnowolnioną bądź małoletnią zostanie uznany za nieważny. Testament ma moc prawną także wtedy, gdy sporządziła go jedna osoba. Prawo spadkowe nie dopuszcza możliwości sporządzania testamentów wspólnych nawet przez małżonków. Każde z nich musi spisać taki dokument oddzielnie. W przeciwnym razie testament będzie uznany za nieważny. Sporządzenie testamentu jest czynnością osobistą, co oznacza, że przedstawiciel nie ma prawa sporządzania testamentu za testatora.

A jeśli testament został sporządzony wiele lat temu?

Jak wspomnieliśmy we wstępie, testament nie traci ważności ze względu na czas, jaki upłynął od jego sporządzenia. Żadne obowiązujące przepisy w prawie spadkowym nie wskazują na czas, przez jaki testament jest aktualny. Co to oznacza w praktyce? Jeśli testament spełnia wszystkie nakładane przez prawo warunki, to będzie uznawany za dokument ważny do momentu jego odwołania bądź zastąpienia nowym testamentem. Testator może zarówno odwołać testament, zniszczyć go bądź nanieść na niego poprawki. W przypadku tych ostatnich bardzo ważne jest, aby złożył pod nimi swój podpis.

Jakie są podstawowe rodzaje testamentów?

Jeśli pod uwagę weźmiemy formę, to wyróżnimy testamenty:
– zwykłe;
– szczegółowe.
Te pierwsze może sporządzić każda osoba fizyczna, robiąc to w dowolnie wybranej przez siebie chwili. Odmianą testamentu zwykłego jest testament notarialny, alograficzny oraz holograficzny. Ten ostatni, czyli testament własnoręczny sporządzany, jest zdecydowanie najczęściej. Musi on być sporządzony pismem ręcznym, podpisany (pełnym imieniem i nazwiskiem). Dobrze, jeśli opatrzony jest datą, ale jej brak nie wpływa na jego ważność. Testament notarialny traktowany jest jako dokument urzędowy.

Testamenty szczególne sporządzane są wówczas, gdy zajdą szczególne okoliczności. Może to być na przykład obawa szybkiej śmierci. Możliwe jest wówczas ustne oświadczenie woli. Warunkiem jest jednak obecność trzech świadków.

Testament to dokument, na mocy którego można zdecydować, co stanie się z naszym majątkiem po naszej śmierci. Sporządzając testament, warto pamiętać, że jest on ważny bezterminowo. Zawsze można go jednak odwołać, zniszczyć bądź zmienić.